شنبه , ۲ مرداد ۱۴۰۰

بایگانی برچسب: اشعار زیبا برای تبریک عید فطر

شعر تبریک عید فطر

فطر آمده خوردنی فراوان بخورید / پیتزا و کباب و مرغ بریان بخوریـد دزدانه اگر در زمضان می خوردید / شوال رسیده پس نمایان بخورید ! روزه یکسو شد و عید آمد و دل ها برخاست می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست عید بر عاشقان مبارک بگذشت مه روزه و عید آمد و عید آمد / …

بیشتر بخوانید »