دوشنبه , ۸ آذر ۱۴۰۰

بایگانی برچسب: گل ماه تولد شما

گل ماه تولد شما چیست؟

فروردین گل رز گاهی بدون فکر قبلی کاری را انجام می دهید.بسیار رک گو هستید و عاشق مسافرت. اشتیاق زیادی برای زندگی کردن دارید.پشتکارتان خوب است. اردیبهشت گل نسترن فردی صبور و پر طاقت هستید.اراده ای بسیار قوی دارید.دوست دارید کارها را به آهستگی ولی به طور جدی انجام دهید.خجالتی هستید و قابل اعتماد.سعی می کنید از مشاجرات دوری کنید. …

بیشتر بخوانید »