دوشنبه , ۸ آذر ۱۴۰۰

بایگانی برچسب: کتاب تعبیر خواب سلمان فارسی

تعبیر خواب به روایت سلمان فارسی رضی الله عنه

خوابی که در روز ششم بیند ، بعد از یکروز یا دو روز تعبیرش ظاهر شود. در روز نهم خوابی که دیده شود ، در همان روز اثرش ظاهر شود. در روز دهم و یازدهم ، تعبیرش بعد از بیست روز به ظهور آید. در روز سیزدهم خواب که دیده شود ، بعد از نُه روز تعبیرش ظاهر شود. در …

بیشتر بخوانید »