پنجشنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۹

بایگانی برچسب: شخصیت شناسی مردان

شخصیت شناسی: فهمیدید با خودتان چندچندید؟

در این مطلب، بخشی از پژوهشهای شخصیتشناسی دکتر کریستوفر جرمر را آوردیم تا در میان یافته هایش به دنبال سبک شخصیتی خود بگردید و اشتباهات تصمیمگیری و حل مسئلهتان را بشناسید. قرار نیست حتما شخصیت خود را در میان چهار گروهی که معرفی کردهایم، پیدا کنید اما اگر زندگی به کامتان شیرین نمیآید و بیشتر از آنچه باید کارها را …

بیشتر بخوانید »