پنجشنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۹

بایگانی برچسب: سخنان معنی دار از بزرگان

۲۰ سخن معنی دار

یک درخت میلیون ها چوب کبریت را می سازد اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیونها درخت کافی است زمانه و شرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند در زندگی هیچ کس را تحقیر و آزار نکنید شاید امروز قدرتمند باشید اما یادتان باشد زمان از شما قدرتمندتر است از یک درخت هزاران چوب کبریت …

بیشتر بخوانید »