دوشنبه , ۶ بهمن ۱۳۹۹

بایگانی برچسب: سخنان برگزیده امامان

سخنان کوتاه و برگزیده

غیر ممکن است دو بار پای خود را در یک آب روان فروبریم. هراسیلتوس باطن انسان که اصلاح شود؛ رفتار او استوارترشود. امام جعفر صادق (ع) اگر می خواهی قیمت پول را بدانی ، قرض کن. فرانکلین کسی که فکر و تدبیر دارداز هرچیزکه ببیند پند می گیرد. امام علی (ع) آنقدر برمال دنیا حریص مباش که از مفقود شدنش …

بیشتر بخوانید »