شنبه , ۳ آبان ۱۳۹۹

بایگانی برچسب: دروغگویی و علل آن

فوت و فن دروغگویی را بیاموزیم!

همه مردم جهان، روزی دو مرتبه دروغ می‌گویند. برخی افراد، دروغگوهای خوبی نیستند و زود لو می‌روند اما برخی دیگر دروغگوهای قهاری هستند.دوست دارید فوت و فن های آنان را بدانید؟ البته اگر بخواهیم مقاله خود را توجیه کنیم! می‌توانیم بگوییم که ما در اینجا به جوانان معصوم شیوه‌های دروغ‌گویی را می‌آموزیم تا آن‌ها بتوانند دروغ‌گویان را بشناسند و فریب …

بیشتر بخوانید »