دوشنبه , ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

بایگانی برچسب: خواب دیدن روزهای ماه

در خواب دیدن هر ماه

منقولست از امام صادق علیه السلام: که خواب دیدن اول ماه باطل است دوم و سوم برعکس است چهارم و پنجم بتاخیر افتد ششم و هفتم و هشتم و نهم آنچه را ببیند راست بوده و دهم و یازدهم و دوازدهم بتاخیر افتد سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم نه خیر باشد و نه شر باطلست شانزدهم و هفدهم بتاخیر افتد …

بیشتر بخوانید »