یکشنبه , ۴ آبان ۱۳۹۹

بایگانی برچسب: حکایت پند آموز کوتاه

خواست خدا (حکایت)

یکی از زهاد را بیماری عارض شد. شخصی به عیادت او رفت و او را شادمان دید و زبانش را به شکر و ثنا متذکر یافت. گفت: می خواهی که خدای تعالی تو را شفا دهد؟ گفت: نه گفت: می خواهی به وضع بیماری بمانی؟ گفت: نه گفت: پس چه می خواهی؟ گفت: آن را می خواهم که خدا می …

بیشتر بخوانید »