سه شنبه , ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

بایگانی برچسب: ابوعلی سینا و زن

جوان نابغه

در تاریخ آورده اند که بوعلی سینا؛ حکیم و فیسوف مسلمان ایرانی هوش و نبوغی بیمانند داشت. در اوایل جوانی که به طبابت می پرداخت به خاطر اینکه برای معاینه با زنان نامحرم با آنان روبرو نشود؛ دستور می داد ریسمانی مخصوص به دست زن بیمار ببندند و او از ارتعاشات ریسمان؛ ضربان نبض و سایر مشخصات بیمار را حدس …

بیشتر بخوانید »