جمعه , ۱۱ آذر ۱۴۰۱

رازهای عشق

برای هر روز از ماه یک راز وجود دارد.

32132145325324 1 500x250 رازهای عشق

راز اول عشق …

۱) راز عشق در تواضع است . این صفت به هیج وجه نشانه تظاهر نیست . بلکه نشان دهندۀ احساس و تفکری قوی است . میان دونفری که یکدیگر را دوست دارند،تواضع مانند جویبارآرامی است که چشمۀ محبت آنها را تازه و باطراوت نگه می دارد.

راز دوم عشق …

۲) راز عشق در احترام متقابل است . احساسات متغییرند ، اما احترام دو طرف ثابت می ماند .اگر عقاید شریک زندگی ات با عقاید تو متفاوت است ، با احترام به نظریاتش گوش کن. احترام باعث می شود که او بتواند خودش باشد.

راز سوم عشق …

۳) راز عشق در این است که به یکدیگر سخت نگیریم . عشقی که آزادانه هدیه نشود ، اسارت است .

راز چهارم عشق …

۴) راز عشق در این است که هر روز کاری کنی که شریک زندگی ات را خوشحال کند ، کاری مثل دادن هدیه ای کوچک ، تحسین ، لبخندی ار روی محبت . نگذار که جویبار محبت تان از کمی باران ، بخشکد.

راز پنجم عشق …

۵) راز عشق در این است که رابطه تان را مانند یک باغ ، با محبت تزئین کنید . بذر علاقه ها و عقیده های تازه بکار که بزیبایی بروید . ضمنا” فرامش نکن که باغ را باید هرس کرد ، مبادا غنچه های گل پوشیده از علف های هرزۀ عادتهاشود . برای آن که عشق همواره با طراوت بماند ، باید به آن مثل هنر ، خلاقانه نگاه کرد .

راز ششم عشق …

۶) راز عشق در خوش مشربی است . شوخی با دیگران را فراموش نکن ، در ضمن مراقب شوخی ها هم باش . شوخی ناپسند نکن . شوخی باید از روی حسن نیت باشد نه نیشدار .

راز هفتم عشق …

۷) راز عشق در این است که حقیقت اصلی عشق ، یعنی تفکر را از یاد نبری . آیا یک رابطۀ دراز مدت ، مهم تر از اختلافات کوچک و زود گذر نیست ؟

راز هشتم عشق …

۸) راز عشق در این است که مانع بروز هیجانات منفی در وجودت شوی ، و صبر کن تا خونسردی را دوباره به دست آوری . با این که احساس ، جلوۀ الهام است ، اما شخص عصبانی نمی تواند چیزها را با وضوح درک کند . قلبت را آرام کن . تنها به این وسیله می توانی چیزها را همان طور که هستند ، دریابی.

راز نهم عشق …

۹) راز عشق در این است که طرف مقابلت را تحسین کنی . هرگز بافرض این که خودش این چیزها را می داند ، از تحسین کردن غافل مشو . مشکلی پیش نخواهد آمد اگر بارها با خلوص نیت بگویی : دوستت دارم . گرچه احساسات بشری به قدمت نسل بشر است ، اما کلماتهمواره تازه و جوان خواهند ماند .

راز دهم عشق …

۱۰) راز عشق در این است که در سکوت دست یکدیگر را بگیرید . کم کم یاد می گیرید که بدون کلام رابطه برقرار کنید.

راز یازدهم عشق …

۱۱) راز عشق در این است که به عشق ، بیش از یکدیگر احترام بگذارید ، زیرا عشق هدیۀ ازلی خداوند است .

راز دوازدهم عشق …

۱۲) راز عشق در توج ه کردن به لحن صداست . برای تقویت گیرایی صدا ، باید آن را از قلب بیرون بیاوری ، سپس رهایش کنی تا بلند شود و به سمت پیشانی برود . تارهای صوتی راآرام و رها نگه دار . اگر احساسات قلبی ات را به وسیلۀ صدا بیان کنی ، آن صدا باعث ایجاد شادی در دیگری خواهد شد .

راز سیزدهم عشق …

۱۳) راز عشق در این است که بیشتر با نگاه حرف بزنی ، زیرا چشم ها پنجره های روح هستند . اگر هنگام صحبت از نگاه استفاده کنی ، مثل آن است که پنجره ها را با پرده های زیبا بیارایی و به خانه گرما و جذابیت ببخشی.

راز چهاردهم عشق …

۱۴) راز عشق در این است که از یکدیگر انتظارات بیجا نداشته باشید ، زیرا نقص همواره جزء لاینفک بشر است . ذهنت را بر ارزشهایی متمرکز کن، که شما را به یکدیگر نزدیک تر می کند ، نه مسائلی که بین شما فاصله می اندازد.

راز پانزدهم عشق …

۱۵) راز عشق در این است که حس تملک را از خود دور کنی . در حقیقت هیچ کس نمی تواند مال کسی شود . شریک زندگی ات را با طناب نیاز نبند . گیاه هنگامی رشد می کند که آزادانه از هوا و نور آفتاب استفاده کند .

راز شانزدهم عشق …

۱۶) راز عشق در این است که شریک زندگی ات را در چارچوبی که خودت می پسندی حبس نکنی . عیبجویی باعث تباهی می شود . همه چیز را همان طور که هست بپذیر ، تا هردو شاد باشید . قانون طلایی این است : نقاط قوت را تقویت کن ، و ضعفها را نه تقویت کن ، نه تقبیح . هرگز سعی نکن باسوزاندن ، جلوی خونریزی زخم را بگیری .

راز هفدهم عشق …

۱۷) راز عشق در این است که هنگام سوءتفاهم، فقط به این فکر نکنی که طرف مقابل چه طور ناراحت کرده است . در عوض به راه حلی فکر کنی که در آینده از بروز سوءتفاهمی مثل آن جلوگیری کند .

راز هجدهم عشق …

۱۸) راز عشق در این است که هیچ کدام خود را معلم دیگری ندانید . به عبارت دیگر از این که می توان ید از یکدیگر یاد بگیرید . سپاسگزار باشید.

راز نوزدهم عشق …

۱۹) راز عشق در این است که وقتی پیشنهادی به نظرت می رسد ، به نیاز خودت برای بیان آن فکر نکنی ، بلکه به علاقۀ دیگری به شنیدن آن فکر کنی . اگر لازم بود ، حتی ماه ها صبر کن تا آمادگی شنیدن آنچه را میخواهی بگویی پیدا کند .

راز بیستم عشق …

۲۰ ) راز عشق در این است که باور ها ، آرمان ها و اهداف تان را بایکدیگر در میان بگذارید.

راز بیست و یکم عشق …

۲۱) راز عشق در آرامش است ، زیرا آرامش باعث تکامل عشق می شود . عشق ، هوای نفس و احساسات شدید نیست . عشق انسان ها نسبت به یکدیگر بازتابی از عشق ازلی است و خداوند آرامش کامل است .

راز بیست و دوم عشق …

۲۲) راز عشق دراین است که دروجود یکدیگر عاشق خداباشید،تا همواره علی رغم همۀ اشتباهات،تشنۀ رسیدن به کمال باشید ، چرا که بشر همواره علی رغم موانع فراوان ، سعی می کند به سمت آرمان های جاودانه حرکت کند .

راز بیست و سوم عشق …

۲۳) راز عشق در این است که محبت تان را بسط ده ید تا تبدیل به عشق واقعی میان دو انسان شود . سپس آن عشقی را که دست پروردۀ پروردگار است بسط دهید ، تا بشریت و کل مخاوقات را در برگیرد .

راز بیست و چهارم عشق …

۲۴) راز عشق در این است که به دیگری لذت ببخشی ولی عشق را برای لذت نخواهی . زیرا عشق حقیقی هوی و هوس نیست .هرچه نفس قوی تر باشد ، تقاضاهایش بیشتر می شود و هر چه تقاضاهای نفس قوی تر باشد ، خودپرستی را در تو بیشتر ، بیشتر تقویت می کنند و عشق چهرۀ واقعی خود را در ملایمت و مهربانی آشکار می کند ، نه در لذت جویی.

راز بیست و پنجم عشق …

۲۵) راز عشق در مراعات حال دیگری است . هر قدر ملاحظۀ حال دیگران را می کنی ، کسی را که دوست داری بیشتر ملاحظه کن .

راز بیست و ششم عشق …

۲۶) راز عشق در آن است که جاذبه های خود را با دیگری قسمت کنی ، جاذبه نیروی لطیف و نافذ است که از دیگری دریافت می کنی . این نیرو تنها با بخشش رشد می کند.

راز بیست و هفتم عشق …

۲۷) راز عشق در ایجاد تنوع در زندگی است . نگذار که روزمرگی مثل سیم های کوک نشدۀ ساز نغمه زندگی عاشقانه تان را به نوایی غم انگیز تبدیل کند .

راز بیست و هشتم عشق …

۲۸) راز عشق در این است که در هر فرصتی کنار یکدیگر آرام بگیرید ، باهم تنها باشید ، وافکارتان را بایکدیگر درمیان بگذارید . لازم نیست برای سرگرم شدن حتما ” از محرکات خارجی است فاده کنید . قرار بگذارید که بیشتر باهم تنها باشید ، تا بتوانید خودتان باشید .

راز بیست و نهم عشق …

۲۹) راز عشق در این است که با زمانه کنار بیایید . مایع عشق تان را طوری نگه دارید که بتوانید گودال هایی را که زندگی پیش پای تان می گذارد ، پر کنید .

راز سی ام عشق …

۳۰) راز عشق در این است که به محبوب تان قدرت و آرامش بدهید و از او قدرت و آرامش دریافت کنید ، اما نه با اصرار .

راز سی و یکم عشق …

۳۱) راز عشق دراستواری است . در فصول مختلف زندگی ، عشق تان را مانند کوهبلندی استوار ، مانند خاک حاصلخیزی پر ثمر و مانند آفتاب چنان در مرکزیت نگه دارید که همۀ ستارگان گستردۀ زمان و فضا به دور آن گردش کنند.

همچنین ببینید

جالب ترین سنگ قبرهای ساخته شده در جهان

در بعضی از قبرستان های جهان سنگ قبرهایی وجود دارد که بسیار عجیب و غریب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.