سه شنبه , ۸ آذر ۱۴۰۱

شیک ترین اسم های ایرانی

فهرستی از نام‌های ایرانی
در این فهرست تنها آن دسته از نام‌ها که ریشه‌ای از زبان‌های ایرانی‌تبار دارند آمده‌است.

نام‌های پسران

D04 شیک ترین اسم های ایرانی


آ

آبتین
آتش
آترین
آتورپات
آذرخش
آذرمه
آذین
آرتین
آرام
آراز (معنی:زلال و پاک) (رود ارس)
آراد
آرتا
آرتان (نام برادر داريوش پادشاه هخامنشى و پسر ويشتاسب)
آرش
آرشام
آرمان
آرمین
آروین (دهخدا:تجربه، آزمایش، امتحان، آزمون )
آریا
آریابان
آریانا
آرین
آریوبرزن
آزاد
آزرمگان
آساد
آستیاژ
آستیاگ
آلان بلند، با حرمت، سخن دلنشین (نام کوهستانی در کردستان) (کردی)
آوه
آویژه
آیین‌گشسب
آریو
آریافر
آریامن
آریامنش
آریامهر
آریان

ا

اخگر
ارخشا (معنی:درخشان، تیر سریع)
اُرُد
اردشیر
اردلان
اردوان
ارژنگ
ارس
ارشا[نیازمند منبع] ارشام
اَرَشک
ارشیا (دهخدا:بلغت، زندو پازند تخت و اورنگ شاهان را گویند)
ارمایل
اروند
اژدر
اسفندیار
اشک
اشکان
اشکبوس
افراسیاب
افشار شریک، رفیق، نام یکی ازسلسه پادشاهی ایران
افشین
البرز
الوند
امید
انوش
انوشیروان
اورمزد
اورنگ
ایرج
ایشتوویگو

ب

بابک
باربد
بامداد
بامین
بامشاد
بردیا
بزرگمهر
به‌آیین
بهبد
بهرام
بهمن
بهمنش
بیژن
بهروز
بهراد
بهرنگ
بهزاد
بهداد
بهشاد
بهنام
برسام
برزو (معنی: قد بلند) (پارسی کهن)
برنا
برزن
برومند
برزین
بهداد

پ

پارسا
پایا
پرشان
پدرام
پرویز
پژمان
پشنگ
پشوتن
پورداد
پولاد
پهلبد
پیام
پیران
پیروز
پیشداد
پویا
پویان
پوریا
پرهام
پیروز
پیمان

ت

تیرداد
تهماسب
تهمتن
تهمورث
تورج
تابان
تیریژ (پرتو، فروغ، نام کردی)

ج

جاماسب
جاوید
جمشید
جهانگیر
جهان‌بخش
جهانشاه
جهاندار
جهان

چ

چنگیز
چه‌کو (کردی)
چیا (معنی: کوهستان بلند) (کردی)
چیاکو (کردی)
چومان (برگرفته نام رودی مرزی در غرب بانه‌) (کردی)

خ

خداداد
خدابخش
خدایار
خسرو
خشایار
خوبیار
خورشید
خوناس (کردی)
خناو (=شبنم صبحگاهی) (کردی)

د

دارا
دادویه
دادمهر
دامون
دانوش
دانو
داراب
داریوش
دیاکو

ر

رادین
رامبد
رامین
رامتین
رخشان
رستان
روزبه
رادمان
رامان
رها
رهام
راد
رستم
ریونیز (دهخدا:نام پسر کيکاوس و داماد طوس) (فردوسی:جز از ریونیز آن گو تاجدار
سزد گر نباشد یک اندر شمار)

ز

زاب
زال
زامیاد
‍‍‍‍‍زاوش
زرتشت
زردشت
زرمهر
زند
زوبین

ژ

ژوبین

س

سالار
ساسان
سامان
سام
سروش
سپهر
سپنتا
سورن
سورنا
سوشیانت
سوشیانس
سهراب
سهند
سیامک
سیاوش
سیروس
سینا

ش

شادمهر
شروین
شاپور
شایا
شایان
شاهرخ
شاهین
شباهنگ
شهرام
شاهکام
شهراد
شهاب
شهرداد
شهریار
شهروز
شیرزاد
شیرنگ
شهیار
شهبد
شهنام
شوپه
شیریزدان
شاهو (نام کوهی در کرمانشاه) (کردی)
شیروان (=نام شهری در آذربایجان) (کردی)
شه‌مال (=توفان) (کردی)
شه‌مزین (کردی)
شیرکو (=احتمالاً شیر کوهستان) (کردی)
شورش (کردی)

ف

فرزان
فرسا
فرامرز
فرزاد
فرزام
فرزین
فردین
فرداد
فرود
فرورتیش
فرمان
فرهنگ
فریبرز
فرناد
فرهاد
فرهام
فرهود
فروهر
فیروز
فرشاد
فرشید
فرخ
فرخزاد
فربد
فهام
فه‌رهاد (=فرهاد) (کردی)
فریا (=نجات، «همریشه با واژه فریاد») (کردی)

ک

کوروش
کارن
کامبیز
کامران
کامشاد
کامیار
کاوه
کاووس
کنارنگ
کورس
کورش
کیانوش
کیارش
کیاوش
کیا
کیان
کیوس
کوشا
کیخسرو
کیقباد
کیکاووس
کیوان
کیومرث
کاردو (کردی)
کاروان
کاروخ (=نام کوهستانی در کردستان) (کردی)
کازیوه (=پگاه) (کردی)
کارزان (=کاردان) (کردی)
کاژاو (کردی)
کوماس (کردی)

گ

گرگین
گستهم
گیو
گودرز
گَرسیوَز
گرشاسب
گشتاسب
گوران (برگرفته از نام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت نمودند) (کردی)
گووه‌ند (برگرفته از نوعی رقص کردی) (کردی)

ل

لهراسب
لاس (=گونه‌ای درخت سخت‌چوب، از شخصیت‌های داستان لاس و خزال) (کردی)
لاوچاک (=جوان خوش‌سیما و درستکار) (کردی)
لیزان (=وارد و کاردان) (کردی)

م

مهدیار
مازیار
ماکان
مانشت(=کوهی در ایلام) (کردی)
مانی
ماهان
مرداس
مهرگان
مرداویج
مزدک
منوچهر
مهبد
مهداد
مهرداد
مهرزاد
مهرشاد
مهران
مهزاد
مهراب
مهرشاد
مهزیار
مهیار
مهرنگ
میلاد
مه‌ریوان (=مریوان) (کردی)
میلان (کردی)
میران (کردی)

ن

نرمن
نریمان
نکیسا
نوید
نیما
نیوشا
نوژن
نوذر
نیاسا
ناسیکو (کردی)
نسکو (کردی)
نه‌به‌ز (=تسلیم‌ناپذیر، نستوه) (کردی)
نه‌سره‌و (کردی)
نه‌هروز (=نوروز) (کردی)
نه‌وشیروان (=انوشیروان) (کردی)
نه‌که‌روز (=نام کوهی در جنوب غربی سقز) (کردی)
نچیروان (=نخچیربان، شکاربان) (کردی)

و

ونداد
وریا (=هوشیار) (کردی)
وندیداد
وهومن

ه

هامون
هرمز
هورمزد
هورموند (مازندرانی)
هومن
هوشنگ
هوتن
هومان
هوشیار
هورداد

ی

یاور
یزدگرد
یزدان
یادگار

نام‌های دختران

FA04 شیک ترین اسم های ایرانی


آ

آبگینه :آبنوس
آتنا
آتوسا: نام یک شاهزاده ایرانی
اختر
آذر: آتش، نهمین ماه ایرانی
آذرافروز: نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار
آذرگون: نام گلی به رنگ سرخ
آزرمیدخت
آذرنوش: پاک دین
آذین
آرا
آرتمیس
آرزو
آرمینا
آرمینه
آرمیتا
آریانا
آریادخت
آریانوش
آرینا
آزاده
آسا: مانند
آسانا
آستیاژ
آفتاب
آفرین
آگرین
آلا
آلاء
آلاله: نام گل
آناهیتا: الهه آب
آندریا
آنوشا
آوا: نغمه، صدا
آوید
آویده
آویزه
آویسا
آوین
آوینه
آهو

ا

ابریشم
اختر: ستاره
ارغوان: نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد
اروشا
اِستِر (دختر خشایارشا)
افروز
افروغ
افسانه
افسر
افسون: طلسم و جادو
افشان
افشار
ارتمیس یکی از خدایان یونان
اومَتی (دختر هووخشتره شاهنشاه ایران و همسر بخت‌النصر دوم، که باغ‌های معلق بابل را برای او ساخت)
امتیس (یونانی‌شدهٔ نام ایرانی «اومتی»)
امیتیس (یونانی‌شدهٔ نام ایرانی «اومتی»)
اناهید
اندیشه
انوشه: خوشبخت
ایران
ایرمن
ایران بانو
ایراندخت

ب

بانو: خانم، متشخص، زن مجرد
بنفشه: نام گل
بهار
بهاران
بهاره: آورنده بهار
بهارک: بهار کوچک
بهدیس
بهدخت
بهرخ
بهشید
بهناز: دارنده بهترین ناز
بهنوش
بوسه
بیتا: بی نظیر
باران

پ

پانیذ
پائیزه
پارمیس
پدیده
پرتو
پردیس
پرستو
پرند
پرنیا
پرنیان
پروانه
پروین
پری
پریا
پریچهر
پریدخت
پریرو
پریزاد
پریسا
پریشاد
پریناز
پریوش
پگاه
پوپک
پوران پوران
پوراندخت
پوری
پونه
پژهان
پیمانه
پرنیان
پارمیدا
پادینا

ت

تابنده
ترانه
ترسا
ترمه
تِرنه
تهمینه
تیر
ترنگ
توراندخت
تینا
ته‌لار (کردی)
ته‌نیا (=تنها) (کردی)
تریفه (=نور مهتاب) (کردی)
تیروژ (=پرتو خورشید) (کردی)

ج

جوانه
جوان (=زیبا) (کردی)

چ

چکامه

خ

خجسته
خورشید
خوروَش

د

دانه
دُرّی
دریا
دلارا
دلارام
دلبر
دلکش
دلوسه
دوکا
دینا

ر

رامش
راشر
رامینا
رسا
رها
رهام
روان
رود
رودابه
روجا
روشنک
روناک روشنایی
رویا (به معنی روییدن)
رکسانا
روژینا
رازان (کردی)
ریزان (کردی)

ز

زری
زرین
زرین‌دخت
زویا
زیبا
زینا
زیور
زایه‌له (کردی؛ بازتاب)

ژ

ژاله
ژرفا
ژیلا
ژینر
ژینا

س

سارک
سارینا (به معنی پاک و خالص)
ساغر
ساناز
سایه
سپیده
ستاره
ستوده
سرگل
سروناز
سمانه
سودابه
سوری
سوزان
سوسن
سوگل
سوگند
سیما
سیمین

ش

شاپرک
شاپری
شادان
شادی
شانار
شایسته
شبره
شبنم
شهپر
شهربانو
شهرخ
شهربانو
شهرزاد
شهرناز
شهناز
شهین
شکیبا
شوکا
شکوفه
شکوه
شیدا
شیده
شیرین
شیرین‌بانو
شیفته
شیما
شیوا
شورانگیز

غ

غمزه
غنچه

ف

فاختک
فرانک
فرشته
فروزنده
فروغ
فرنیا: (فر) در فارسی یعنی دارای جلال و شکوه و (نیا) یعنی جد و پدربزرگ و در کل (فرنیا) یعنی (دارنده اصل و نسب و نیاکان بزرگ) و این اسم برای دختران مورد استفاده قرار میگیرد .
فریبا
فریما
فرین
فریناز
فوژان
فیروزه
فریماه
فرنوش

ق

قشنگ

ک

کتایون
کمند
کرانه
کشور
کیهانه

گ

گردآفرید
گلاره
گلاوژ
گل‌افروز
گل‌اندام
گلبانو
گلبهار
گلابتون
گلبیز
گلپا
گلپری
گلپونه
گلتاج
گلتن
گلرخ
گلرو
گلشن
گلشید
گلشیفته
گلمیس
گلنار
گلناز
گلنوش
گل‌ورچین
گلی
گوهر
گوهرشاد
گیتا
گیتی
گیسو
گیلا
گیلان

ل

لادن
لاله
لاله‌رخ

م

مازون
مامک
مانا
ماندان
ماندانا
مانلی
ماه‌پری
ماهتو
ماه‌چهر
ماهدخت
ماه‌برزین
ماهنوش
ماه‌جهان
ماهزاد
ماهک
مرجان
مرجانه
مروارید
مژده
مژگان
مسل
مستانه
مشکان‌دخت
مشکین‌دخت
مونا
منیژه
مهتا
مهتاب
مهدخت
مهدیس
مهرآذر
مهرا
مهراب
مهرانگیز
مهرانه
مهربان
مهرخ
مهرریز
مهرسا
مهروا
مهرک
مهری
مهزاد
مهسا
مهستی
مهشید
مهکامه
مهناز
مهنوش
مهکامه
مهین
موژان
میترا
میخک
میگل
مینا
مینو

ن

نازآفرین
نازگل
نازنین
نازیلا
ناژیلا
ناژین
ناهید
نرگس
نرمین
نسترن
نسرین
نگار
نگین
نهال
نوا
نوش‌آفرین
نوشزاد
نوشین
نیلوفر
نیکو
نیکی
نیکسا
نیشا
نیوشا=شنونده

و

ویس

ه

هستی
هما
هنگامه
هوروَش

ی

یارا
یاس
یاسمن
یاسمین
یگانه
یکتا
یسنا
یوتاب ‘سردار زن ایرانی و خواهر آریوبرزن’

منبع: ویکی پدیا

همچنین ببینید

دنیای جن چه شکلی است؟

حجت‌الاسلام حسن قاسمی در گفتگو با خبرنگار قرآن و عترت باشگاه خبرنگاران، با اشاره به …

۶۶ نظرها

 1. به نظر من بهترین اسمها نیما و آیسا هستش

 2. هلناز اسم شیک دخترانه فارسی به معنی زیبارو و خوشبو… هل+ناز=هلناز

 3. به نظر من مهدیسا و محیا و مهدیه قشنگترینن

 4. هلناز:اسم شيك دختر يعني زيبارو – خوشبو

 5. نظر من اسمای ترنم تبسم پرنیا دیانا نادیا زیبا هستن

 6. به نظر من اسمای
  سوگل
  نازنین فاطمه
  الیاس
  طاها
  پارسا
  پارمیس
  علیسان
  این اسما عالیه

 7. سلام میشه یه اسمی بگین که به مریمو مهدیس بیاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 8. به نظرم هلناز اسم قشنگیه

 9. ماهور و ماهک
  قشنگنا

 10. از نظرم اسمای :
  آیسو
  آیسا
  لیا
  شایلین
  آیاتای
  رزا
  شایلی
  شاینا
  شانا
  ماندانا
  یونا
  مایا
  بردیا “پسر”
  ماهان “پسر”
  ایلیا ” پسر:
  الین
  خیلیییییی خوشگلن *0*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.