پنجشنبه , ۱۷ آذر ۱۴۰۱

چیستان و معما: چگونه میلیونر شد؟

شخصی تخم مرغ را دانه ای ۷۰ ریال خرید و دانه ای ۵۰ ریال فروخت و سرانجام میلیونر شد! چطور چنین چیزی ممکن است؟

مشاهده پاسخ معما در ادامه مطلب: