یکشنبه , ۳ مهر ۱۴۰۱

چیستان و معما: تهران به مشهد

چگونه شخصی – بدون استفاده از هواپیما- خود را دو ساعته از تهران به مشهد می رساند؟

مشاهده پاسخ معما در ادامه مطلب: