دوشنبه , ۱۹ آذر ۱۳۹۷

چریل لاد

I was taught at early age
that you make your own happiness
your own unhappiness
My philosophy is that
what you put out
comes back to you.
I firmly believe that.
_ Cheryl Ladd

در جوانی آموختم
که خود معمار زندگی خویش
خالق شادکامی
و موجد تلخکامی خویشتنم.
فلسفه من آنست که:
همان بدروی که کشته ای
اکنون
عمیقا بر این باورم.
چریل لاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.