دوشنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۶

آلبرت هوبارد

Always remember
to forget
that made you sad
but never forget
to remember
the things
that made you glad.
_ Elbert Hubbard

همیشه بیاد داشته باش
تا به فراموشی بسپاری
آنچه را که اندوهگینت می سازد.
اما…
هرگز فراموش مکن
به یاد داشته باشی
آنچه را که شادمانت می سازد.
آلبرت هوبارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *