سه شنبه , ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

زندگی نامه امام محمد باقر (ع)

ابو جعفر محمد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب علیهم‏السلام، امام پنجم از ائمه اثنى عشر و یکى از چهارده معصوم(ع)است.

راویان و محدثان شیعه غالبا با کنیه ابو جعفر از آن حضرت یاد کرده‏اند.براى تمایز احادیث منقول از امام نهم، حضرت محمد بن على الجواد علیه‏السلام، که او نیز کنیه ابو جعفر داشته است، از روایات امام باقر علیه‏السلام، لفظ«ثانى»را به کنیه امام نهم افزوده‏اند(مامقانى، ج ۱، ص ۱۸۸).لقب مشهورشان«باقر»است، اما القاب دیگرى چون«هادى»و«شاکر»هم داشته‏اند(اربلى، ج ۲، ص ۳۲۹).نقش انگشترى ایشان نیز، به روایت ابن عساکر(ص ۱۴۱)، «القوه لله جمیعا»بوده است.

نسب‏

حضرت باقر علیه‏السلام از سوى پدر، نوه امام حسین علیه‏السلام و از سوى مادر، نوه امام حسن علیه‏السلام است.مادرشان فاطمه دختر امام حسن علیه‏السلام بود، از این رو در حق او گفته‏اند: علویى بود که از دو سوى علوى بود و فاطمیى بود که از دو سوى فاطمى بود.(ابن شهر آشوب، ج ۴، ص ۲۰۸)

فاطمه بنت الحسن، که به ام عبد الله(یا ام عبد، یا ام حسن)شهرت داشت، بانویى جلیل القدر بود و از حضرت صادق علیه‏السلام درباره او نقل شده است که«او صدیقه بود و در آل حسن زنى چون او نبوده است».(کلینى، ج ۱، ص ۴۶۹)

برخى از متأخران چون سبط ابن جوزى(متوفى ۶۴۵، ص ۳۰۲)و ابن خلکان(متوفى ۶۸۱، ج ۳، ص ۳۱۴)مادر امام پنجم را دختر حسن مثنى و نوه امام مجتبى علیه‏السلام دانسته‏اند.این قول صحیح نیست، زیرا مورخان قرن سوم و از جمله یعقوبى(ج ۲، ص ۳۰۵، بلاذرى، ج ۱، ص ۱۴۷)و نیز علوى عمرى، نسب شناس قرن پنجم(ص ۲۰)، تصریح کرده‏اند که او دختر امام مجتبى علیه‏السلام بوده است.اِرْبِلى(ج ۲، ص ۳۳۲)نیز به نقل از حافظ عبد العزیز جنابذى(متوفى ۶۱۱)، مادر ام عبد الله را ام فَرْوه دختر قاسم بن محمد ابى بکر(متولد ۳۷)دانسته، که اشتباه است.زیرا به تصریح علما، از جمله شیخ مفید(ج ۲، ص ۱۷۶، ذهبى ۱۴۰۹-۱۴۰۲، ج ۴، ص ۴۰۶)ام فروه همسر امام باقر علیه‏السلام بوده است.منشأ این اشتباه خطایى است که در کتابت و نقل رخ داده و بر اثر حذف شدن قسمتى از روایت، عبارت راجع به فرزندان امام باقر علیه‏السلام(یعنى امام صادق علیه‏السلام و عبد الله بن محمد)بخطا به خود آن حضرت نسبت داده شده است.این اشتباه عینا در بحار الانوار(ج ۴۶، ص ۲۱۸)تکرار شده است، ولى عبارت درست و کامل را ابن سعد(ج ۵، ص ۲۳۵)و ابن جوزى(ج ۲، ص ۱۰۸)آورده‏اند.اربلى، نیز عبارت ابن جوزى را در صفحات بعد(ج ۲، ص ۳۵۹)نقل کرده است.

تولد و وفات‏

همه منابع محل تولد آن حضرت را مدینه نوشته، ولى در سال ولادتشان اختلاف دارند.بیشتر منابع شیعى تولد آن حضرت را در ۵۷ هجرى دانسته‏اند(کلینى، ج ۱، ص ۴۶۹، اربلى، ج ۲، ص ۳۲۹، مفید ج ۲، ص ۱۵۸، مجلسى، ۱۴۰۳، ج ۴۶، ص ۲۱۹-۲۱۲، بیشتر اقوال را آورده است)، و برخى از مورخان اهل سنت نیز بر این قولند(ابن خلکان، ج ۳، ص ۳۱۴)، اما عده‏اى سال ۵۶ را ذکر کرده‏اند(ابن عماد، ج ۱، ص ۱۴۹، ذهبى، ۱۴۰۹-۱۴۰۲، ج ۴، ص ۴۰۱، صفدى، ج ۴، ص ۱۰۲).در روز تولد ایشان نیز اختلاف است.شیخ طوسى(۱۴۱۱، ص ۸۰۱)، فضل بن حسن طبرسى(ص ۲۵۹)و دیگران(مجلسى، همانجا)روز ولادت آن حضرت را روز جمعه اول ماه رجب و به گفته طبرسى بعضى تولد ایشان را در سوم صفر مى‏دانند.از معاصران نیز، سید محسن امین(ج ۱، ص ۶۵۰)و حاج شیخ عباس قمى(ج ۷۲ ص ۹۶)آن را سوم صفر یا اول رجب، و از اهل سنت، ابن خلکان(همانجا)سوم صفر ضبط کرده‏اند.

تاریخ رحلت امام باقر علیه‏السلام را با اختلاف پنج سال، از ۱۱۳ تا ۱۱۸، ذکر کرده‏اند.ابن سعد(ج ۵، ص ۲۳۸)نخست با نقل خبرى از استاد خود واقدى تاریخ رحلت آن حضرت را سال ۱۱۷ و مدت عمرشان را ۷۳ سال ذکر مى‏کند، سپس مى‏گوید که رحلت ایشان را در ۱۱۸ و ۱۱۴ هم دانسته‏اند.ابن اثیر(ج ۵، ص ۱۸۰)نیز عمر حضرت باقر علیه‏السلام را ۷۳ سال ثبت کرده و ۵۸ سال را نیز نسبت داده است.اما بیشتر مورخان شیعى و سنى وفات آن حضرت را در ۱۱۴ و اکثر سیره نویسان شیعه عمر وى را ۵۷ سال دانسته‏اند.(ابن عماد، همانجا، ذهبى، همانجا، مجلسى، ۱۴۰۳، ج ۴۶، ص ۲۱۹-۲۱۲ و منابع دیگر)

به هر حال، ۷۳ سال یقینا نادرست است، زیرا در آن صورت باید در سال ۴۴ متولد شده باشند.اما چون عموم مورخان تولد پدرش على بن الحسین علیه‏السلام را در سال ۳۸ نوشته‏اند و بنابراین در سال ۴۴ آن حضرت بیش از شش سال نداشته است، امکان تولد حضرت باقر علیه‏السلام در سال ۴۴ منتفى است.یعقوبى(ج ۲، ص ۳۲۰)هر چند وفات حضرت باقر علیه‏السلام را به سال ۱۱۷ مى‏داند، مى‏گوید که وى ۵۸ سال عمر کرده و در واقعه عاشورا چهار ساله بوده است.اما چون واقعه عاشورا در سال ۶۱ هجرى بوده، وفات آن حضرت سال ۱۱۴ مى‏شود نه ۱۱۷٫به نظر مى‏رسد که چون مورخان اهل سنت، ولادت را سال ۵۶ و وفات را ۱۱۴ ثبت کرده‏اند، باید عمر امام باقر علیه‏السلام را ۵۸ سال بدانند، در حالى که ابن عماد، صفدى و ذهبى ۵۶ نوشته‏اند.

در ماه و روز رحلت آن حضرت نیز اختلاف است و آن را در ربیع الاول و هفتم ذى الحجه و ربیع الآخر گفته‏اند(مجلسى، همانجا، امین، ج ۱، ص ۶۵۰، قمى، ج ۲، ص ۱۳۵).برخى از مورخان، از جمله ابن خلکان(ج ۳، ص ۳۱۴)و صفدى(ج ۴، ص ۱۰۳)محل وفات او را دهکده‏اى به نام حمیمه واقع در منطقه شراه بین راه مدینه به دمشق(ابن خلکان، ج ۲، ص ۴۴۰)دانسته‏اند.درباره محل دفن آن حضرت، گورستان بقیع در مدینه، اختلافى دیده نمى‏شود.

در روایت ابو بصیر از حضرت صادق علیه‏السلام که کلینى(ج ۱، ص ۴۷۲)و به نقل از او مجلسى(۱۴۵۳، ج ۴۶، ص ۲۱۷)آورده است، آن حضرت مى‏فرماید که پدرم به سال ۱۱۴ وفات یافت و پس از پدر نوزده سال و دو ماه زنده بود.چون رحلت امام سجاد علیه‏السلام را بیشتر مورخان در محرم نوشته‏اند، ظاهرا رحلت امام باقر علیه‏السلام در ربیع الاول بوده است.ولى از ظاهر تعبیر بیشتر مورخان و صریح عبارت شهید اول(مجلسى، همانجا، به نقل از الدروس)و قمى(همانجا)برمى‏آید که هفتم ذى الحجه را برگزیده‏اند.

سوانح حیات‏

بنابر اشهر اقوال، تولد امام باقر علیه‏السلام در سال ۵۷ و وفات آن حضرت در ۱۱۴ است و مدت عمر او ۵۷ سال و مدت امامتش ۱۹ یا ۲۰ سال(محرم ۹۴ تا ربیع الاول یا ذى الحجه ۱۱۴)است.چهار سال از حیات جد خود امام حسین علیه‏السلام و ۳۷ سال از زندگى پدر خود حضرت على بن الحسین علیه‏السلام را درک کرد و دوران زندگیش با حکومت ده تن از خلفاى اموى(از معاویه بن ابى سفیان تا هشام بن عبد الملک)و ایام امامتش با حکومت پنج تن از ایشان-ولید بن عبد الملک(متوفى ۹۶)و سلیمان بن عبد الملک(متوفى ۹۹)و عمر بن عبد العزیز(متوفى ۱۰۱)و یزید بن عبد الملک(متوفى ۱۰۵)و هشام بن عبد الملک(متوفى ۱۲۵)مقارن بود.پس اینکه بعضى از جمله ابن شهر آشوب(ج ۴، ص ۲۱۰)و مجلسى به نقل از او در بحار الانوار(ج ۴۶، ص ۲۱۶)، سالهاى امامت او را تا زمان خلافت ولید بن یزید بن عبد الملک(مقتول ۱۲۶)و یزید بن ولید بن عبد الملک(متوفى ۱۲۶)و برادرش ابراهیم بن ولید(مخلوع در ۱۲۷)بسط داده‏اند، اشتباه کرده‏اند(امین، همانجا).مسعودى(ج ۳، ص ۲۳۲)ضمن آنکه وفات امام باقر علیه‏السلام را به دوران حکومت ولید بن یزید نسبت داده، گفته است که بعضى وفات ایشان را در روزگار یزید بن عبد الملک دانسته‏اند.

بنابر آنچه از منابع معتبر به دست مى‏آید، دوران زندگى امام پنجم بیشتر در شهر مدینه به نشر معارف دینى و ارشاد شیعیان و تربیت شاگردان گذشت.به روایت کلینى(ج ۱، ص ۴۷۲-۴۷۱ و به نقل از او مجلسى، ۱۴۰۳، ج ۴۶، ص ۳۲۰-۳۰۶)، یک بار در دوران هشام بن عبد الملک(حک: ۱۲۵-۱۰۵)آن حضرت و فرزندش امام صادق علیه‏السلام از مدینه به شام احضار شدند.این ماجرا بعد از مراسم حج، که هشام و امام باقر علیه‏السلام هر دو در آن حضور داشتند، روى داده و ظاهرا قصد هشام از این کار ارعاب امام بوده است.بیهقى(ج ۲، ص ۲۳۶-۲۳۲)به نقل از کسایى و نقل او از هارون خلیفه عباسى، سفر دیگر آن حضرت را به شام به دعوت عبد الملک مروان(حک: ۸۶-۶۵)گزارش کرده که البته پیش از دوران امامت او بوده است.(درباره این دو سفر و آنچه میان امام و خلفاى اموى گذشت-دنباله مقاله)ابن عساکر(ص ۱۲۸-۱۲۷)نیز دعوت عمر بن عبد العزیز(حک: ۱۰۱-۹۹)از ایشان را به شام، به منظور رایزنى برخى از مسایل دانسته است.به گفته او، عمر بن عبد العزیز به فقها علاقه فراوان داشت و آنان را نزد خود دعوت مى‏کرد که از جمله ایشان امام باقر علیه‏السلام بود.

فرزندان‏

ابن سعد(ج ۵، ص ۲۳۶-۲۳۵)فرزندان حضرت باقر علیه‏السلام را چهار پسر و دو دختر نوشته است.مفید و طبرسى پنج پسر و دو دختر به این شرح نوشته‏اند: ابو عبد الله جعفر(امام صادق علیه‏السلام)و عبد الله(ابن شهر آشوب، ج ۴، ص ۲۱۰، به اشتباه او را عبد الله افطح خوانده است)که مادر این دو أم فروه دختر قاسم بن محمد بن ابى بکر بود، ابراهیم و عبید الله که در کودکى درگذشتند و مادرشان ام حکیم دختر اُسید(اسد و سید هم ثبت شده است)بن مغیره الثقفى بود، على و زینب و ام سلمه که مادرهایشان کنیز بوده‏اند.اربلى ضمن نقل کامل سخن مفید، از ابن طلحه شافعى روایت کرده است که او فرزندان امام را سه پسر و یک دختر دانسته است(ج ۲، ص ۳۳۱).علوى عمرى(ص ۹۴)فرزندان امام را سه دختر و شش پسر ذکر کرده، اما سومین دختر را نام نبرده و نام پسر ششم را، که با ابراهیم و عبید الله از یک مادر بوده، زید نوشته است.نسل ایشان، همچنانکه علوى عمرى(ص ۹۴)نیز یادآورى کرده، فقط از فرزند برومندش امام صادق علیه‏السلام باقى ماند.

شمایل و سیره‏

امام باقر علیه‏السلام میانه بالا و گندمگون و لاغرمیان بود.پوستى شاداب و نرم و مویى مجعد داشت.صدایش نیکو بود و بر گونه‏اش خالى دیده مى‏شد(ابن شهر آشوب، ج ۴، ص ۲۱۰)محمد بن منکدر ایشان را تنومند وصف کرده است(مفید، ج ۲، ص ۱۶۱)در منابع شیعى روایاتى نقل شده است که بر طبق آنها امام باقر علیه‏السلام از پوشیدن لباس خوب و پاکیزه و تهیه غذاهاى خوب در خانه دریغ نداشت و خصوصا براى رعایت حال برخى از افراد خانه این کار را لازم مى‏دید(کلینى، ج ۶، ص ۲۸۰، ۴۴۶، ۴۴۸)این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که در روزگار ایشان برخى گرایشهاى ترک دنیا پیدا شده بود.و شاید به همین دلیل است که این موضوع در منابع نقل شده است.امام با آنکه از مرتبت بلند اجتماعى برخوردار بود و به گفته ذهبى(۱۴۰۹-۱۴۰۲، ج ۴، ص ۴۰۲)سرورى و دانش و رفتار صحیح را یکجا جمع کرده بود، شخصا در گرماى حجاز در مزرعه کار مى‏کرد و انگیزه این کار را اطاعت خدا و بى‏نیاز شدن خود و خانواده‏اش از مردم مى‏دانست(مفید، ج ۲، ص ۱۶۲)از امام صادق علیه‏السلام روایت شده است که فرمود پدرم از سایر افراد خاندان خود درآمد کمترى داشت، ولى هزینه زندگى او از همه بیشتر بود(مجلسى ۱۴۰۳، ج ۴۶، ص ۲۹۴)آمد و شد خویشانش او را دلگیر نمى‏کرد و از آنان با خوراکهاى خوب پذیرایى مى‏کرد و جامه‏هاى نیکو و مال نقد مى‏بخشید(همان، ج ۴۶، ص ۲۹۱-۲۹۰)این روش را با دیگران نیز به کار مى‏گرفت و هرگز از بخشش به برادران و متقاضیان و کسانى که به امیدى نزد وى آمده بودند، دریغ نمى‏کرد(همان، ج ۴۶، ص ۲۸۸)همچنین خدمتکاران خود را در کارهاى دشوار، یارى مى‏کرد(همان، ج ۴۶، ص ۳۰۳)هر گاه مى‏خواست به سائلى کمک مالى کند او را«یا سائل»نمى‏خواند، بلکه«یا عبد الله»(اى بنده خدا)مى‏گفت(ابن قتیبه، ج ۲، ص ۲۰۸)

امام باقر علیه‏السلام را از زاهدان بزرگ عالم اسلام خوانده‏اند.ابو نعیم با عبارت«الحاضر الذاکر، الخاشع الصابر»از ایشان یاد کرده است(ج ۳، ص ۱۸۰)عطار کتاب تذکره الاولیاء(ج ۲، ص ۳۳۹)خود را با یاد این امام خاتمه داده و، به پیروى از هجویرى(ص ۹۳-۹۲)از آن حضرت به«برهان ارباب مشاهدت»و«امام اولاد نبى»و«گزیده نسل على»تعبیر کرده است.علاوه بر زهد عملى، بیانات آن حضرت در تفسیر الفاظى چون عبادت، محبت، غنا، تقوا، توکل و دنیا راهگشاى کسانى بوده که دین را از وجهه معنوى و عرفانى مى‏نگریسته‏اند.به گفته ابن حجر هیتمى(ص ۲۰۱)امام باقر علیه‏السلام در ترسیم مقامات عارفان و بیان حقایق عرفانى سخنانى دارد که زبان از وصف آن عاجز است.کلینى از امام صادق علیه‏السلام نقل کرده است که فرمود پدرم همواره ذکر خدا مى‏گفت و افراد خانواده خود را هم به این کار سفارش مى‏کرد(کلینى، ج ۲، ص ۴۹۹، مجلسى ۱۴۰۳، ج ۴۶، ص ۲۹۷ به نقل از کلینى)در سفر حج او را دیدند که غسل کرد و با پاى برهنه وارد منطقه حرم شد، چون به مسجد الحرام رسید، به کعبه نگریست و با صداى بلند گریه کرد.آنگاه طواف کرد و بعد از نماز سر به سجده نهاد، هنگامى که سر از زمین برداشت محل سجده از بسیارى اشک مرطوب شده بود(اربلى، ج ۲، ص ۳۲۹، مجلسى ۱۴۰۳، ج ۴۶، ص ۳۰۰-۲۹۹).در برابر مصائب تسلیم بود و همواره مى‏ترسید که مبادا نعمتهاى خدا را ناسپاسى کرده باشد.زمانى یکى از افراد خانواده او بیمار شد و سپس درگذشت.امام که از بیمارى او ناراحت بود، بعد از مرگ وى هرگز اظهار جزع نکرد و!۶۲۹ فرمود: آنچه را دوست مى‏داریم از خدا مى‏خواهیم، اما وقتى آنچه براى ما ناگوار است روى دهد، نسبت به آنچه خدا براى ما پسندیده است، مخالفت نمى‏کنیم(ابن عساکر، ص ۱۶۱، ابن قتیبه، ج ۳، ص ۵۷).

آن حضرت در برابر دوستان فروتنى مى‏کرد و بد زبانى افراد را نادیده مى‏انگاشت(ابن شهر آشوب، ج ۴، ص ۲۰۷).ذهبى(۱۴۰۹-۱۴۰۲، ج ۴، ص ۴۰۳)نقل کرده است که امام باقر علیه‏السلام در شبانه روز صد و پنجاه رکعت نماز مى‏گزارد، و از امام صادق علیه‏السلام روایت شده است که پدرش را بنابر وصیت خود او، در جامه‏اى که هنگام نماز بر تن مى‏کرد به خاک سپردند(ابن سعد، ج ۵، ص ۲۳۸-۲۳۷، مجلسى ۱۴۰۳، ج ۴۶، ص ۲۲۰ به نقل از الکافى).

مقام علمى:

همه مؤلفان در ادیان شیعه و سنى سبب ملقب شدن آن حضرت را به «باقر»دانش فراوان او دانسته‏اند، و غالبا این نامگذارى را از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم مى‏دانند که جابر بن عبد الله انصارى از آن حضرت نقل کرده است.ابن قتیبه(ج ۱، ص ۲۱۲)به مناسبت نقل دیدار زید بن على بن حسین با هشام بن عبد الملک و اعتراض او به هشام به سبب تعبیر توهین آمیز وى نسبت به امام باقر علیه‏السلام، از زید نقل مى‏کند که لقب باقر را پیامبر صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم بر محمد بن على نهاد.سپس زید از جابر بن عبد الله نقل کرده که پیامبر صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم از عمر طولانى جابر تا نایل شدن به دیدار فرزندشان«باقر»خبر داده و از او خواسته بود که چون آن فرزند را دید سلام پیامبر را به او برساند.در این روایت از زبان پیامبر صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم وجه این نامگذارى نقل شده است: یبقر العلم بقرا(علم را به کمال و تمام مى‏شکافد).ابن بابویه(ج ۱، ص ۲۳۳)نیز همین روایت جابر را با اندکى تفاوت با سند از جابر بن یزید جعفى آورده که جابر بن یزید این توضیح را افزوده بوده است: لأنه بقر العلم، أى شقه شقا(زیرا او علم را شکافت).شیخ مفید نیز این روایت را آورده است.

ابن عماد(ج ۱، ص ۱۴۹)آن حضرت را از فقهاى مدینه برشمرده که به سبب دانش فراوان و شناختن ریشه و درون آن، او را باقر خوانده‏اند.ابن خلکان(ج ۳، ص ۳۱۴)، صفدى(ج ۴، ص ۱۰۲)و ذهبى(۱۴۰۹-۱۴۰۲، ج ۴، ص ۴۰۲)نیز همین توضیح را آورده‏اند.ابن منظور نیز ذیل ماده«بقر»گفته است که به محمد بن على بن حسین، رضوان الله علیهم، از آنرو باقر گفته مى‏شد که علم را مى‏شکافت و ریشه آن را شناخته بود و فروع آن را استنباط مى‏کرد و در دانش«تبقر»مى‏نمود.سپس مى‏گوید: «تبقر»به معناى توسعه در دانش و مال آمده است.مرتضى زبیدى نیز ذیل ماده«بقر»روایت جابر را از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم درباره آن حضرت نقل کرده است.

زمان امام باقر علیه‏السلام، یعنى دهه‏هاى آخر قرن اول و دهه‏هاى اول و دوم قرن دوم هجرى، زمان ظهور فقهاى بزرگ مخصوصا در مدینه بود.در این دوران، مسلمانان که از فتوحات خارجى و جنگهاى داخلى تا حدودى فراغت یافته بودند(و فقط خوارج و برخى شورشیان، خراسان و مناطقى دیگر را در ناآرامى نگاه داشته بودند-خوارج )از اطراف و اکناف سرزمینهاى اسلامى براى فرا گرفتن احکام الهى و فقه اسلامى به مدینه، که شهر حضرت رسول صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم و اصحاب و تابعان ایشان بود، روى مى‏نهادند.فقها و محدثان بزرگى از جمله سعید بن مسیب(متوفى ۹۴)، عروه بن زبیر(متوفى ۹۴)، خارجه بن زید بن ثابت(متوفى ۹۹)، ربیعه الرأى(متوفى ۱۳۶)، سفیان بن عیینه و محمد بن شهاب زهرى(متوفى ۱۲۴)در این شهر جمع بودند.بخصوص که منع کتابت حدیث در زمان عمر بن عبد العزیز لغو شده بود(عسکرى، ج ۲، ص ۴۴).

در این دوران شکوفایى فقه و حدیث بود که دانش و معرفت امام باقر علیه‏السلام و نیز فرزند او امام صادق علیه‏السلام، بر همگان آشکار شد و اصول و مبانى کلام و فقه و سایر معارف دینى شیعه، که این دو امام بیش از همه مبین آن بودند، تدوین و توسط راویان و شاگردان ایشان به عالم پراکنده شد.بسیارى از مجتهدان و مؤسسان مذاهب فقهى دیگر از این دو امام فیض برده‏اند و به همین جهت، رایج شدن لقب«باقر»براى امام پنجم، که لقبى کاملا علمى است، بسیار پر معنى است.نسایى از محدثان بزرگ اهل سنت آن حضرت را از«فقهاى بزرگ تابعین»در مدینه شمرده است(ذهبى، ج ۴، ۱۴۰۹-۱۴۰۲، ص ۴۰۳)و به گفته او، همه حافظان حدیث در استناد و احتجاج به قول آن حضرت اتفاق دارند.ذهبى(همان، ج ۴، ص ۴۰۲)او را جامع مقام علم و عمل و بزرگى و شایسته مقام خلافت دانسته است.شیخ مفید(ج ۲، ص ۱۵۷)درباره جایگاه علمى آن حضرت مى‏نویسد که بازماندگان صحابه و بزرگان تابعان و رؤساى فقهاى مسلمانان از آن حضرت در مسایل دینى روایت کرده‏اند.به نوشته او، امام اخبار پیشینیان و پیامبران را روایت مى‏کرد.مردم از او در باب مغازى و سیرت و سنت رسول صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم حدیث مى‏آموختند و در مناسک حج، که از پیامبر نقل مى‏کرد، بر او اعتماد داشتند و از ایشان تفسیر قرآن بر مى‏نوشتند.از عبد الله بن عطاء مکى نقل شده است که دانشمندان را در هیچ مجلسى کوچکتر از آن ندیده‏ام که در محضر ابو جعفر دیده‏ام، حکم بن عتیبه(از فقهاى بزرگ کوفه، متوفى ۱۱۵-ذهبى، ۱۴۰۹-۱۴۰۲، ج ۵، ص ۲۱۳-۲۰۸)را در پیشگاه او به سان شاگردى نزد استاد دیدم(ابو نعیم، ج ۳، ص ۱۸۶، ابن عساکر، ص ۱۴۲، مفید، ج ۲، ص ۱۰۶).سبط ابن جوزى(ص ۳۰۲)این مطلب را به عطا نسبت داده که ظاهرا!۶۳۰ خطا در نقل یا در کتابت است.سید محسن امین(ج ۱، ص ۶۵۱)نیز این اختلاف را یادآورى کرده است.

ابو نعیم، ذهبى و ابن شهر آشوب شمارى از محدثان و فقها را به عنوان راویان امام باقر علیه‏السلام نام برده‏اند، که از آن جمله‏اند: اوزاعى (متوفى ۱۵۱)، أعمش (متوفى ۱۴۴)، ابن جریج(متوفى حدود ۱۵۰)، عطاء بن ابى رباح(متوفى ۱۱۴ یا ۱۱۵)، حجاج بن أرطاه، ربیعه الرأى، عمرو بن دینار(متوفى ۱۲۶)، محمد بن شهاب زهرى ، جابر بن عبد الله انصارى(متوفى ۷۸)، ابو اسحاق سبیعى (متوفى ۱۲۷)، عبد الرحمن بن کیسان الاعرج، ابو بکر لیث بن سلیم کوفى(متوفى ۱۳۸ یا ۱۴۳)و ابو حنیفه نعمان بن ثابت(متوفى ۱۵۰).بنابر این، عبارت ابن سعد(ج ۵، ص ۲۳۸)که ضمن اذعان به مقام علمى امام باقر علیه‏السلام(و کان ثقه کثیر العلم)، گفته است: راویان آن حضرت کسانى نیستند که مقبولیت داشته باشند(لیس یروى عنه من یحتج به)، قابل تأمل و شگفت انگیز است.

در کتابهاى رجالى شیعه نامهاى راویان امام باقر علیه‏السلام ثبت شده و از جمله شیخ طوسى(۱۳۸۰، ص ۱۴۲-۱۰۲)آنها را بر اساس حروف تهجى ذکر کرده که بالغ بر ۴۶۶ تن مى‏شود.البته با تتبع در اسانید روایات، ممکن است بر شمارى بیش از این دست یافت، همچنانکه احتمال دارد برخى از این نامها به اصحاب امام جواد علیه‏السلام برمى‏گردد.برخى از راویان آن حضرت، مانند جابر بن یزید جعفى، عبد الله بن عطاء مکى و ابان بن تغلب از نظر محدثان اهل سنت نیز محترم بوده‏اند.در این میان، یاران و پروردگان خاص مکتب امام باقر علیه‏السلام که ناشر و مبین آراء و اقوال آن حضرت بوده‏اند، جایگاه ویژه‏اى دارند.از معروفترین آنان علاوه بر جابر بن یزید و ابان بن تغلب، مى‏توان از کسانى چون ابو حمزه ثمالى، حمران بن اعین، محمد بن مسلم ثقفى، زراره بن اعین، معروف بن خربوذ، برید العجلى، ابو بصیر اسدى و فضیل بن یسار نیز نام برد.به ابو حمزه ثمالى کتابهایى در حدیث و تفسیر نسبت داده شده و گروهى از بزرگان اهل سنت از او اخذ حدیث کرده‏اند.جابر بن یزید که به گفته خود فقط ۷۰۰۰۰ حدیث از امام باقر علیه‏السلام فرا گرفته بود(مجلسى، ۱۴۰۳، ج ۴۶، ص ۳۴۰)از آن حضرت غالبا با عنوان«وصى الاوصیاء و وارث علم الانبیاء»یاد مى‏کرد(اربلى، ج ۲، ص ۳۳۷، به نقل از مفید).همچنین از محمد بن مسلم روایت شده که از امام باقر علیه‏السلام درباره ۳۰۰۰۰ مطلب سؤال کردم(کشى، ص ۱۶۳ و ۱۶۷، مجلسى، ۱۴۰۳، ج ۴۶، ص ۳۲۸).در میان عالمان شیعه شش نفر اخیر از داناترین دست پروردگان امام باقر علیه‏السلام و فرزندش، حضرت صادق علیه‏السلام شناخته شده‏اند و زراره برترین آنهاست(کشى، ص ۲۳۸).از آنها و دوازده تن دیگر اصطلاحا به عنوان اصحاب اجماع یاد مى‏شود.

مطالب منقول از امام باقر علیه‏السلام در صحاح و سنن اهل سنت اندک است(ذهبى، ۱۴۰۹-۱۴۰۲، ج ۴، ص ۴۰۲)، مثلا بخارى فقط سه حدیث در باب غسل را از آن حضرت نقل کرده که از جابر بن عبد الله روایت کرده بوده‏اند(بخارى، ج ۱، ص ۶۸ و ۶۹).اما در متون حدیثى و فقهى شیعه، اعم از امامیه و اسماعیلیه(مثلا دعائم الاسلام قاضى نعمان).بالاترین رقم حدیث به این امام و فرزندش اختصاص دارد.علت اصلى کم بودن احادیث امام باقر علیه‏السلام، و به طور کلى امامان شیعه در کتابهاى اهل سنت، چند چیز است.از جمله بیشتر راویان این احادیث، شیعیان، و به تعبیر اهل سنت رافضیان، بوده‏اند، و حال آنکه به نقل روایت از قول رافضه، اعتراض و آن را منع کرده‏اند(ابن حجر عسقلانى، ج ۱، ص ۱۲-۱۰).دیگر اینکه امام باقر علیه‏السلام بسیارى از مطالب دینى و احکام فقهى را بى‏آنکه به صورت حدیث به پیامبر صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم نسبت دهد، بیان مى‏کرده است، و این از نظر شیعیان کاملا پذیرفته است.زیرا امام باقر علیه‏السلام را امام معصوم و جانشین پیامبر مى‏دانند که دانش او به واسطه پدرانش به پیامبر مى‏رسیده است.حتى بنابر یک روایت(مفید، ج ۲، ص ۱۶۷، مجلسى، ۱۴۰۳، ج ۴۶، ص ۲۸۸)آن حضرت گفته است که من همه آنچه را که مى‏گویم به واسطه پدرانم از حضرت پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم روایت مى‏کنم که ایشان آن را از فرشته وحى و او آن را از خدا دریافت کرده است.اما نویسندگان کتب حدیث اهل سنت فقط منقولات از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم صحابه را نقل مى‏کرده‏اند و بالتبع منقولاتشان از امامان شیعه بسیار اندک بوده است.

گفتنى است که تعداد زیادى روایت نیز از امام باقر علیه‏السلام نقل شده که ایشان به واسطه پدرانش از پیامبر نقل کرده است.روایات منقول از امام باقر علیه‏السلام در کتب اهل سنت غالبا از این دست است.مثلا احمد بن حنبل در، قسمت راجع به على بن ابیطالب(ج ۱، ص ۱۶۰-۷۵)، هفت حدیث نقل کرده که امام پنج تاى آنها را از پدران خود و دو تا را از محمد بن حنفیه روایت مى‏کند(ج ۱، ص ۸۰-۷۷، ۹۰، ۱۰۱ و ۱۰۳).همچنین حاکم نیشابورى از ایشان ده حدیث نقل کرده که هفت مورد آن را به واسطه پدران خود روایت کرده است(ج ۲، ص ۲۲، ۴۲۸، ۵۸۸، ج ۳، ص ۱۴۴، ۱۶۳، ۱۷۳، ۵۱۶، ۵۶۸، ج ۴، ص ۲۲، ۳۴۵).البته در برخى از کتابهاى اهل سنت نام کسانى چون ابن عباس، ابو سعید خدرى، سعید بن مسیب و جابر بن عبد الله انصارى(از جمله-ابو نعیم، ج ۳، ص ۱۸۸)به عنوان مشایخ حدیثى امام باقر علیه‏السلام ذکر شده و نشان مى‏دهد که امام از آنها نقل حدیث کرده است، اما محققان امامیه بر اساس این اعتقاد که امامان شیعه علوم خود را فقط از طریق منابع وحیانى کسب مى‏کرده‏اند، توضیح داده‏اند که نقل امام از این افراد، بر فرض صحت، بنابر مصالحى بوده است(امین، ج ۱، ص ۶۵۶). بنابر بررسى ذهبى(۱۳۹۲، ج ۳، ص ۸۰-۷۹)در صحاح سته، امام باقر علیه‏السلام بجز پدرش امام سجاد علیه‏السلام فقط از عبد الله بن عمر و جابر انصارى روایت کرده است. با اینهمه به کم نقل شدن احادیث روایت شده از امام باقر علیه‏السلام و دیگر امامان اهل بیت پیامبر صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم در کتب صحاح و سنن اهل سنت، انتقاد شده است.

آنچه از امام باقر علیه‏السلام روایت شده در همه زمینه‏هاى علوم اسلامى است، اعم از تفسیر و علوم قرآنى، فقه، کلام، اخلاق، تاریخ، سیره و مسائل نظام آفرینش که گاهى برخى از شاگردان آن حضرت آنها را به صورت کتاب مستقلى تدوین کرده‏اند.

ابن ندیم(ص ۳۶)کتابى را در تفسیر به امام باقر علیه‏السلام نسبت مى‏دهد که ابو الجارود از او و ابو بصیر اسدى از ابو الجارود روایت کرده است. این تفسیر در کتب رجال و حدیث بیشتر به تفسیر ابو الجارود مشهور است، ولى چنانکه نجاشى(ص ۱۷۰)نیز تصریح کرده، از امام باقر علیه‏السلام روایت شده است. آقا بزرگ تهرانى(ج ۴، ص ۲۵۱، ۳۰۳)احتمال داده که این تفسیر، املاء امام بر ابو الجارود بوده است. اعتماد بزرگانى از محدثان و دانشمندان نیز شاهدى بر صحت منقولات آن است. یکى از شاگردان على بن ابراهیم قمى روایات این تفسیر را در تفسیر على بن ابراهیم درج کرده و البته، به استنباط آقا بزرگ تهرانى(ج ۴، ص ۳۰۶-۳۰۳)این شخص، که انگیزه اصلى او افزودن منقولات از امام باقر علیه‏السلام به تفسیر على بن ابراهیم بوده است، به گونه‏اى عمل مى‏کرده که بین روایات دو تفسیر تفکیک شود و خوانندگان به خطا نیفتند.

روش و هدفهاى علمى‏

پیدایش مذاهب کلامى چون مرجئه و معتزله و خوارج، و آشنایى مسلمانان با آراء ادیان دیگر، و حضور پراکنده پیروان سایر ادیان در میان مسلمانان، و ظهور اختلافات فقهى بر اثر عدم دسترسى فقهاى متأخر به سنت نبوى به سبب ممنوعیت طولانى روایت و کتابت حدیث(عسکرى، ج ۲، ص ۵۸-۴۴)و انحرافات عملى و فکرى سران سرزمین اسلامى از تعالیم پیامبر صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم و توجیه حکومت امویان، از طریق ارائه ناقص و تحریف شده تعالیم اسلام، از مهمترین وقایع دوران امام باقر علیه‏السلام بود. گذشته از این، آن دسته از صحابه و تابعان که به پیروى از امام على علیه‏السلام و جانشینان او معتقد بودند، به دست حاکمان اموى کشته شده یا بدون امکان انتقال دانسته‏هاى خود به نسل بعد در گذشته بودند. این خلأ از یک سو راه هر نوع اقدام را براى امام باقر علیه‏السلام دشوار ساخته و از سوى دیگر راه را براى جاعلان حدیث و غالیان هموار کرده بود. مراقبتهاى پنهانى مأموران حکومت اموى از آل على و امام باقر علیهم‏السلام، به فرد شاخص این خاندان، تهدیدى جدى براى تلاشهاى آن حضرت به شمار مى‏رفت.

در این شرایط، امام به عنوان عالمى که دانش خود را از طریق پدرانش از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم دریافته، حلقه‏هاى درسى بزرگى را در مدینه تشکیل داد. او در این کار چهار هدف عمده را پى گرفت:

۱)عرضه دیدگاههاى اسلامى در همه زمینه‏ها، بخصوص درباره پرسشهایى که دانشمندان سایر ادیان مطرح مى‏کردند. این مطالب هم سبب استوارى ایمان پیروان دین مى‏شد و هم غیر مسلمانان را به برترى اسلام معترف مى‏کرد. بنا بر نقل مفید(ج ۲، ص ۱۶۳)امام باقر علیه‏السلام با هر یک از پیروان عقاید گوناگون(اهل الآراء)که بر او وارد مى‏شد، مناظره مى‏کرد و مردم مطالب بسیارى را در علم کلام از او فرا گرفتند.

اشاره به«اهل آراء»در کلام مفید حایز اهمیت است. در روزگار امام باقر علیه‏السلام گرایشها و مذاهب مختلف کلامى پدید آمد و نیز پیروان ادیان دیگر در سرزمینهاى اسلامى زندگى مى‏کردند و میان ایشان و مسلمانان برخوردهاى فکرى روى مى‏داد. بدین طریق، پرسشها و بحثهاى کلامى مطرح مى‏شد و حضرت باقر علیه‏السلام، گذشته از مقام امامت و زعامت شیعیان، به عنوان یکى از دانشمندان بزرگ زمان خود، که همه دانشمندان اسلامى به برترى علمى او معترف بودند، به پرسشها پاسخ مى‏گفت و در بحثها شرکت مى‏جست. به همین دلیل، موضوع بسیارى از احتجاجات آن حضرت و نیز احادیثى که از ایشان روایت شده، مسائل کلامى است و آنچه امام در این باره فرموده، هم اساس اعتقادات شیعه را تشکیل مى‏دهد و هم در دیدگاههاى کلامى مسلمانان اثر جدى داشته است.

۲)روشنگرى نسبت به اشتباهات و انحرافات فقهى، کلامى، تفسیرى، تاریخى و اخلاقى که یا وابستگان حکومت اموى آن را پدید آورده بودند و یا از عدم اتصال به سنت نبوى ناشى مى‏شد. بنابراین، بیشتر مطالب امام علیه‏السلام به ابوابى از علوم اسلامى اختصاص یافته که در جامعه اسلامى به صورت نادرست عرضه و به کار بسته مى‏شده است. بر همین اساس، گفته شده که شمار زیادى از روایات منقول از امام باقر علیه‏السلام، و نیز سایر امامان شیعه، در حکم تعلیقه یا نقد فقه و کلام و سایر علوم اسلامى متداول در روزگار آنان بوده است، به طورى که در موارد زیادى فهم درست بیانات این امامان بدون آگاهى از نظریات سایر مذاهب اسلامى تا حدى دشوار است(فاضل لنکرانى، ص ۱۴).

۳)گشایش ابوابى از معرفت دینى که حاکمان آن روز جامعه اسلامى از طرح آنها جلوگیرى کرده بودند و آگاهى مردم از آنها سلطه نظام حاکم سیاسى را متزلزل مى‏کرد. کلینى(ج ۲، ص ۴۱۶-۴۱۵)در حدیثى از امام صادق علیه‏السلام نقل مى‏کند که امویان مردم را در آموزش مباحث ایمان آزاد گذاشتند، اما فراگیرى آنچه را به شرک برمى‏گشت منع کردند، تا اگر مردم را به کارهاى شرک آمیز وادارند[ناروایى‏]آن را درنیابند. به نظر مى‏رسد که وجود همین تعالیم، علاوه بر بیانات صریحى که رویارویى با حکام و وابستگان آنها را توصیه مى‏کرده، یکى از مهمترین عوامل مقاومت روانى پیروان این مذهب در برابر جریانات سیاسى حاکم بر جوامع اسلامى بوده باشد.

۴)گزینش و پرورش گروهى از دانشمندان اسلامى بر مبناى دیدگاههاى امام باقر علیه‏السلام، و گسیل کردن آنان به شهرهاى بزرگ اسلامى به منظور ارائه درست نظریات آن حضرت، و در نتیجه خنثى کردن تبلیغات دراز مدت امویان در معرفى اهل بیت پیامبر صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم، و نیز نفى گرایشهاى غلو آمیز برخى از پیروان اهل بیت، برخورد صریح و قاطع با غالیان و اظهار بیزارى از سران آنان، از جمله مغیره بن سعید و بیان بن سمعان(هر دو مقتول در ۱۱۹)جزو اقدامات مهم ایشان به شمار مى‏رود.(کشى، ص ۲۲۸-۲۲۳)

آن حضرت براى دستیابى به این هدفها و نیز اجراى مقاصد دیگرى که بر خود فرض مى‏دید، گذشته از بر پایى حلقه‏هاى متعدد درس عمومى و خصوصى، به مناظره با دانشمندان برجسته شهرهاى اسلامى و پیشوایان فکرى فرق مهم آن روزگار و عالمان سایر ادیان و برخى مدعیان راهبرى معنوى مردم عنایت خاصى داشت. همچنین از مراسم حج براى گفتگو با مسلمانان مناطق مختلف اسلامى بهره فراوان مى‏برد. مجلسى(۱۴۰۳، ج ۴۶، ص ۲۸۶-۲۳۳، ۳۵۹-۳۴۷)، احمد بن على طبرسى(ج ۲، ص ۳۳۱-۳۲۱)و امین(ج ۱، ص ۶۵۳-۶۵۲)شمارى از مناظرات آن حضرت را گرد آورده‏اند.

در میان مناظرات امام باقر علیه‏السلام از مناظره با پیشواى مسیحیان شام، قتاده بن دعامه(فقیه بزرگ بصره)، بزرگان کیسانیه، عمر بن ذر قاضى، نافع مولى ابن عمر و مهمترین راوى سخنان وى(کلینى، ج ۸، ص ۱۲۰، ذهبى ۱۴۰۹-۱۴۰۲، ج ۵، ص ۹۵)، طاوس الیمانى و محمد بن منکدر از زهاد و تارکین دنیا، ابو حنیفه یکى از ائمه اهل سنت و عبد الله بن نافع ازرق از مدافعان تفکر خوارج مى‏توان نام برد. اما مناظره‏اى که مفید(ج ۲، ص ۱۶۵-۱۶۴)به آن حضرت نسبت داده، قابل تأمل است. این مناظره ظاهرا با نافع بن ازرق، رهبر فرقه ازارقه از خوارج، صورت گرفته و درباره مسئله حکمیت و جنگ صفین است و نافع در برابر اعتراض امام به روش خوارج در برخورد با امام على علیه‏السلام و مباح دانستن خون آن حضرت، پاسخى نمى‏یابد. مشکل این روایت که مفید آن را بدون ذکر سند نقل کرده آن است که نافع در سال ۶۵ در واقعه دولاب(در نزدیکى اهواز)به قتل رسیده است(ابن اثیر، ج ۴، ص ۱۹۴). امام باقر علیه‏السلام به هنگام گفتگو با او باید کمتر از هشت سال داشته باشد و این بعید مى‏نماید، زیرا اگر چنین بود، قطعا باید در شمار معجزات امام نیز از آن یاد مى‏شد و حال آنکه منابع مختلف در این باره سخنى نگفته‏اند.

از سوى دیگر، کلینى(ج ۸، ص ۱۲۰)با ذکر سند، مناظره‏اى را بین امام و نافع مولى ابن عمر نقل مى‏کند که بخش انتهایى آن درباره خوارج و مسئله حکمیت است. این نافع که ایرانى تبار است و از فقهاى بزرگ مدینه به شمار مى‏رود، بنابر قول اصح در ۱۱۷ در گذشته(ذهبى، ۱۴۰۹-۱۴۰۲، ج ۵، ص ۱۰۱)و به گفته مجلسى(کلینى، ج ۸، ص ۱۲۰، حاشیه)به خوارج متمایل بوده و با امام على علیه‏السلام دشمنى مى‏نموده است. على بن ابراهیم قمى که همین مناظره را با همین سند در تفسیر خود(بنابر نقل مجلسى، ۱۴۰۳، ج ۱۰، ص ۱۶۱)نقل کرده قسمت اخیر آن را درباره خوارج، نیاورده است و از نافع مذکور به صورت نافع بن ازرق یاد مى‏کند.

همچنین کلینى، (ج ۱، ص ۸۸)در حدیثى دیگر با سند مشابه از شخصى به نام نافع بن ازرق نام برده است که از امام باقر علیه‏السلام در بحث خداشناسى سؤال کرده است. این شخص نزد محققان علم رجال شناخته نیست، ولى مامقانى و شوشترى احتمال داده‏اند که او همان نافع مولى ابن عمر باشد(تسترى، ج ۹، ص ۱۸۴-۱۸۳)، چنانکه از تعبیر على بن ابراهیم نیز چنین بر مى‏آید، در هر صورت، مناظره آن حضرت با نافع مولى ابن عمر، به اشاره هشام بن عبد الملک، انجام گرفته است که هیچ نسبتى با رهبر ازارقه ندارد.

و نیز مناظره امام باقر علیه‏السلام با عبد الله بن نافع به سند دیگرى نقل شده و اتحاد آن با این مناظره بسیار بعید است، بخصوص که مناظره نخست در مسجد الحرام و مناظره دوم در مدینه روى داده است.

مواضع و اقدامات سیاسى‏

امام باقر علیه‏السلام که بارزترین شخصیت اهل بیت و از نظر شیعیان امام پنجم بود، طبعا از نظر سیاسى بسیارى از مردم و مخالفان حکومت اموى به او روى آوردند و به همین جهت از سوى حکومت بشدت مراقبت مى‏شد. البته به سبب وضع خاصى که بعد از شهادت امام حسین علیه‏السلام پدید آمد، امام باقر علیه‏السلام بیشتر روش تقیه را پیش مى‏گرفت و بیشتر به تبیین مبانى نظرى خود در قالب درس مى‏پرداخت. از این رو و از آنجا که همه فعالیتها و جزئیات زندگى آن حضرت در منابع تاریخى، ثبت نشده است، نمى‏توان اقدامات سیاسى چندانى از ایشان سراغ گرفت، با این حال چند خبر موجود نشان مى‏دهد که امام باقر علیه‏السلام در مسایل سیاسى بر اساس ملاکها و مبانى خود موضعگیرى داشته و در برخورد با مسائل اجتماعى و سیاسى، به ارشاد پیروان و گاهى سران حکومت مى‏پرداخته است. مثلا در منابع(کلینى، ج ۸، ص ۱۲۰، ذهبى، ۱۴۰۹-۱۴۰۲، ج ۴، ص ۴۰۵، مفید، ج ۲، ص ۱۶۴-۱۶۳)آمده است که هشام بن عبد الملک در موسم حج در مسجد الحرام امام باقر علیه‏السلام را دید که در حال طواف است و مردم بر گردش حلقه زده از او سؤال مى‏کنند. این توجه و علاقه مردم نظر او را جلب کرد، از اطرافیان نام وى را پرسید و چون گفتند که او محمد بن على است، شگفت زده، گفت: «همان که مردم عراق فریفته اویند»یا«امام مردم عراق!». در روایتى دیگر(کلینى، ج ۱، ص ۴۷۱)آمده است که هشام(گویا بعد از همین موسم حج)امام باقر علیه‏السلام را همراه با فرزندش حضرت صادق علیه‏السلام به شام فرا خواند. امام هنگام ورود به مجلس او بر همه اهل مجلس یکجا سلام کرد، بر خلاف رسم متعارف، خلیفه اموى را امیر المؤمنین نخواند و بدون کسب اجازه نشست. هشام خشمگینانه زبان به ملامت گشود که چرا شما مردم را به امامت خود فرا مى‏خوانید. حاضران در مجلس نیز بنا بر قرار قبلى همین شیوه را به کار گرفتند. آنگاه امام صریحا از جایگاه اهل بیت پیامبر در دین و اینکه آنان عهده‏دار هدایت مردمند، سخن گفت، همچنین به گذرا بودن حکومت امویان اشاره کرد. هشام ابتدا او را به زندان افکند، ولى بعد، ناگزیر به آزاد کردن و برگرداندن آنان به مدینه شد.

از این دو گزارش برمى‏آید که حرکت امام باقر علیه‏السلام در دعوت به سوى امامت اهل بیت و معرفى مقام و نقش آنان در دین و نیز نفى حقانیت خلافت اموى که هشام از آن به ایجاد اختلاف در میان امت تعبیر کرده است حرکتى گسترده و غیر قابل انکار بوده و لااقل در بخشى از سرزمین اسلامى تأثیر جدى گذاشته بوده است.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که مطرح کردن مرجعیت علمى اهل بیت پیامبر صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم-که امام باقر علیه‏السلام شخصیت برجسته ایشان در آن دوره بود-در حقیقت، به معناى تبیین جایگاه سیاسى آنان نیز بوده است و خلیفه اموى، یا امام باقر علیه‏السلام و یا دیگران، این دو را از یکدیگر جدا نمى‏دانسته‏اند.

در گزارش دیگرى که ابن ابى الحدید(ج ۱۱، ص ۴۴-۴۳)نقل کرده است، امام به افشاگرى کارهاى امویان از ابتدا تا روزگار خود پرداخته و شیوه‏هاى حکام اموى را در باز داشتن مردم از گرایش به اهل بیت، ساختن احادیث دروغین، آزار رساندن به شیعیان، تخریب شخصیت امامان اهل بیت و به شهادت رساندن آنها آشکار کرده است.

امام در این گفتار از تاریخ سراسر رنج و ناملایم بعد از رحلت پیامبر صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم سخن گفته، به دوره امامت حضرت على علیه‏السلام و ضدیتهاى معاویه با آن حضرت، دوران امام حسن علیه‏السلام و خیانت مردم به او که به صلح با معاویه منجر شد، دعوت مردم کوفه از امام حسین علیه‏السلام و پیمان شکنى آنها اشاره، و از راویان دروغپردازى که با دریافت مال به سود امویان حدیث سازى کردند، و نیز آزارهاى گوناگونى که به دست حکام اموى بر پیروانشان رفته، شکوه کرده است. انتقاد صریح امام از خلیفه اموى در برخى موارد و در حضور طرفداران او(از جمله-زمخشرى، ج ۳، ص ۵۱۴)، نهى برخى شیعیان از قبول مناصب رسمى از آن رو که ممکن است در اقدامات نابجاى حاکمان ظالم شریک شوند(کشى، ص ۲۰۴)و تکریم او از برادرش زید(همان، ص ۲۳۲-۲۳۱)نیز از جمله گزارشهایى است که در دست است. با اینهمه آن حضرت از هر گونه اقدام سیاسى عمومى پرهیز مى‏کرد و به پیروان نزدیک خود مى‏گفت که اعتماد کافى به مردم عراق ندارد. هنگامى که برید عجلى از بسیارىِ شیعیان در عراق و آمادگى آنها براى فرمانبردارى از امام سخن گفت، آن حضرت ضمن تأیید کثرت شیعیان عدم اعتماد خود را به آنها بیان و تصریح کرد که هنوز شرط لازم براى فداکارى در راه حق را احراز نکرده‏اند.(حر عاملى، ۱۴۰۳، ج ۳، ص ۴۲۵)

علاوه بر این، امام هر جا که مصلحت امت ایجاب مى‏کرد از راهنمایى حاکمان اموى نیز دریغ نداشت، توصیه او به عبد الملک مروان براى ضرب سکه به جاى استفاده از سکه‏هاى رومى، در پاسخ به تهدید امپراطور روم، در برخى منابع نقل شده است. نکته جالب توجه در این ماجرا آن است که عبد الملک نه از روى رغبت بلکه از روى ناچارى حضرت باقر علیه‏السلام را با احترام به شام آورد و آن حضرت نیز با تأکید بر حقانیت اسلام او را راهنمایى کرد.(بیهقى، ج ۲، ص ۲۳۶-۲۳۲، دمیرى، ج ۱، ص ۹۲-۹۰ به نقل از بیهقى)

امامت امام باقر علیه‏السلام

از منابع راجع به فرق اسلام و فرق شیعى مانند کتابهاى على بن اسماعیل اشعرى(ج ۱، ص ۹۷-۸۸)، سعد بن عبد الله اشعرى(ص ۷۶-۷۴)و نوبختى(ص ۹۴-۹۱)و نیز متون حدیث و آثار کلامى امامیه برمى‏آید که در میان شیعیان نسبت به امامت حضرت باقر علیه‏السلام اختلاف اساسى وجود نداشته است و فقط گروهى اندک بعدها از امامت او برگشته و به بتریه پیوسته بودند.(کشى، ص ۲۳۸-۲۳۷)

این امر اساسا از دیدگاه شیعه به مسئله امامت ناشى مى‏شود که آن را همانند نبوت منصبى الهى مى‏دانند و در اثبات آن به نص جلى، تصریح بر عصمت و صدور معجزه و کرامت استناد مى‏کنند. بنا بر این، اکثریت مسلمانان آن روز که براى اثبات جانشینى پیامبر صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم و زعامت مسلمانان به ملاکهایى دیگر چون شورا، انتخاب اهل حل و عقد و اجماع مردم مدینه معتقد بودند، هیچ گاه امامت امام باقر علیه‏السلام را مگر در مقام بیان شایستگیهاى آن حضرت، مطرح نمى‏کرده‏اند. در میان شیعیان نیز بعد از شهادت امام حسین علیه‏السلام گروهى به نام کیسانیه محمد بن حنفیه را امام خواندند و سپس مدعى زنده بودن و غیبت او شدند. (نوبختى، ص ۶۰-۴۷، على بن اسماعیل اشعرى، ج ۱، ص ۹۶-۹۰، سعد بن عبد الله اشعرى، ص ۴۴-۲۵). سرحوبیه نیز گروهى دیگر بودند که امامت را در فرزندان امام حسن یا امام حسین علیهماالسلام بدون تعیین و معرفى، مستمر دانستند. اینها چندان نپاییدند و در قیام زید به او پیوستند(نوبختى، ص ۸۸-۸۵، سعد بن عبد الله اشعرى، ص ۷۲-۷۱). در این میان بیشترین افراد شیعه معتقد به امامت حضرت على بن الحسین علیه‏السلام شدند و بعد از وفات او به فرزندش امام باقر علیه‏السلام گرویدند.

اما زیدیه که خود را پیرو زید بن على بن الحسین مى‏دانند، گذشته از اینکه در دو دوره متأخر از زمان امام باقر علیه‏السلام و زید شکل گرفته‏اند(زید هرگز داعیه امامت نداشته است-مفید، ج ۲، ص ۱۷۲، تسترى، ج ۴، ص ۲۷۶-۲۵۹)اساسا با دیدگاههاى شیعه توافق ندارند. آنها به نص بر امامت و تصریح بر عصمت معتقد نیستند و زید را از آنرو که«قیام به سیف»کرد، امام مى‏دانند. به این ترتیب، با ملاکهاى شیعى براى امام، فرد دیگرى جز ابو جعفر محمد بن على بن الحسین به جانشینى امام چهارم معرفى نشده و هیچیک از برادران او ادعاى امامت نداشته است. این اختلاف نسبت به برخى از امامان پیش آمده است(براى توضیح بیشتر-امامت ، زیدیه ، کیسانیه ).

البته از برخى احادیث مى‏توان دریافت که شمارى از فرزندان امام مجتبى علیه‏السلام(ولد الحسن)مدعى امامت و سرپرستى اهل بیت بوده و از قبول امامت حضرت باقر علیه‏السلام با آنکه به مقام او اقرار داشته‏اند، تن مى‏زده‏اند.(کلینى، ج ۱، ص ۳۰۶-۳۰۵، مجلسى، ۱۳۶۳ ش، ج ۳، ص ۳۲۴)

براى اثبات امامت حضرت باقر علیه‏السلام، به چندین حدیث معتبر از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم و امامهاى پیشین، خصوصا امام سجاد علیه‏السلام، استناد شده و حتى برخى از متکلمان آنها را متواتر خوانده‏اند.(طوسى، ۱۳۹۴، ج ۴، ص ۱۹۴) در این احادیث هم به عصمت آن حضرت و هم به امامت او تصریح شده است.(کلینى، ج ۱، ص ۳۰۶-۳۰۵، بیاضى، ج ۲، ص ۱۶۲-۱۶۱، مجلسى، ۱۴۰۳، ج ۴۶، ص ۲۳۳-۲۲۹، حر عاملى، ۱۳۵۷ ش، ج ۵، ص ۲۶۵-۲۶۱)

برخى(علم الهدى، ص ۵۰۳، طوسى، ۱۳۹۴، ج ۴، ص ۱۹۳)با توجه به این احادیث، ضمن یادآورى دیدگاه زیدیه درباره امامت و تفاوت آن با نظرگاه شیعى، امامت زید بن على را که نصى بر عصمت او وجود ندارد، نفى کرده‏اند.

گذشته از نص بر عصمت و امامت، در کتابهاى کلامى به دانش فراوان امام باقر علیه‏السلام – که هرگز مورد رد و انکار نشد- استناد شده و بروز معجزات و کرامات شاهدى دیگر بر این امر خوانده شده است.(کلینى، ج ۱، ص ۴۷۲-۴۶۹، کشى، ص ۳۴۸، ۳۶۰-۳۵۶، بیاضى، ج ۲، ص ۱۸۵-۱۸۲، مجلسى، ۱۴۰۳، ج ۴۶، ص ۲۸۶-۲۳۳، ۳۲۰-۳۰۶، حر عاملى، ۱۳۵۷ ش، ج ۵، ص ۳۲۲-۲۶۹)

آنچه اربلى(ج ۲، ص ۳۵۰-۳۴۹)به نقل از حمیرى از ابو بصیر در شمار معجزات امام باقر علیه‏السلام روایت کرده و مجلسى نیز(۱۴۰۳، ج ۴۶، ص ۲۶۹)به پیروى از او همین کار را انجام داده، متضمن چند اشتباه تاریخى است و به ظن قوى، راجع به امام صادق علیه‏السلام مى‏شود.

بعد از وفات امام باقر علیه‏السلام جز اکثریت پیروان او که امامت حضرت صادق علیه‏السلام را پذیرفتند، گروهى به امامت محمد بن عبد الله بن حسن معروف به نفس زکیه(مقتول در ۱۴۵)معتقد شدند. اینان مرگ یا قتل او را انکار کرده مدعى بودند که وى از دیده‏ها پنهان شده و همان مهدى است که خروج خواهد کرد. مغیره بن سعید از مبلغان این نظر بود و حتى برخى او را امام بعد از حضرت باقر علیه‏السلام مى‏دانستند که پس از او امامى نخواهد آمد تا محمد بن عبد الله بن الحسن خروج کند. گروهى نیز به ابو منصور عجلى پیوستند و او را جانشین امام باقر علیه‏السلام خواندند.(على بن اسماعیل اشعرى، ج ۱، ص ۷۵-۶۸، ۹۷-۹۶، نوبختى، ص ۹۶-۹۴، سعد بن عبد الله اشعرى، ص ۷۷-۷۶، براى تفصیل بیشتر-مغیریه، منصوریه، نفس زکیه)

برخى از نویسندگان متأخر، از جمله بغدادى(ص ۶۰-۵۹)و شهرستانى(ج ۱، ص ۱۴۷)از فرقه‏اى به نام باقریه یاد کرده‏اند که پس از امام باقر علیه‏السلام فرد دیگرى را به امامت نپذیرفته‏اند. بغدادى درباره این گروه مى‏نویسد که آنها ابو جعفر محمد بن على را مهدى منتظر مى‏دانند و در اثبات ادعاى خود به حدیث معروف جابر از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم استدلال مى‏کنند. به موجب این حدیث، که پیشتر نیز به آن اشاره شد، پیامبر به جابر خبر داده بود که محمد بن على را خواهد دید و از او خواسته بود که سلام او را به وى برساند. بغدادى از قول آنان نوشته است که سلام رساندن پیامبر به حضرت باقر علیه‏السلام دلالت بر مهدویت او مى‏کند. وى سپس این استدلال را رد کرده و مسلم بودن وفات امام باقر علیه‏السلام را نیز شاهد بر نادرستى آن ادعا دانسته است. صفدى(ج ۴، ص ۱۰۳-۱۰۲)نیز همین مطالب را آورده است. اما شهرستانى باقریه را معتقدان به رجعت حضرت باقر مى‏داند و آنها را از آنجا که آن حضرت را آخرین امام خوانده‏اند، با وصف«واقفه»(توقف کنندگان)یاد مى‏کند. با اینهمه، مهم این است که در مآخذ شیعى یا منابع متقدم ملل و نحل، فرقه‏اى به این نام ذکر نشده و معلوم نیست که این نام از چه وقت و بر چه اساسى وارد کتابهاى ملل و نحل متأخر شده است.

امام و شیعیان

شاگردان و پیروان امام باقر علیه‏السلام از جهات گوناگون اختلاف مرتبت داشتند. اوضاع خاص اجتماعى-سیاسى و وجود مخالفانى با انگیزه‏هاى مختلف، پایدارى شیعیان را بر اعتقاد خود دشوار کرده بود تا آنجا که برخى از آنها به دستاویز موضوعى بى‏اهمیت، دچار دودلى شدند و از امامت آن حضرت برگشتند.(کشى، ص ۲۳۸-۲۳۷) در این شرایط، آن حضرت از تربیت کسانى که ضمن پایدارى بر اعتقاد شیعى بتوانند مبین و مدافع آراى شیعى در جامعه اسلامى باشند، به هیچ روى فروگذارى نمى‏کرد و بخصوص نسبت به کسانى چون محمد بن مسلم، زراره بن اعین، حمران بن اعین و فضیل بن یسار که از فرصتهاى مختلف براى فراگیرى دانشهاى اسلامى از امام باقر علیه‏السلام بهره مى‏جستند و در نشر آنها مى‏کوشیدند، تقدیر مى‏کرد و با این همه از آنان مى‏خواست که همه آموخته‏هاى خود را به هر کسى نگویند و خصوصا مراقب مأموران دستگاه خلافت باشند.(کشى، ص ۱۶۲، ۱۷۸، ۱۹۳، ۲۱۳) همچنانکه فرزندش حضرت صادق علیه‏السلام نیز از آنها به نیکى یاد مى‏کرد و آنها را احیا کنندگان آثار پدرش مى‏خواند.(همان، ص ۱۳۷-۱۳۶)

امام همچنین شاعرانى چون کمیت را که با سرودن اشعار در نشر افکار شیعه تلاش مى‏کردند تشویق مى‏کرد.(همان، ص ۲۰۸-۲۰۷، ۲۴۵) به این ترتیب بود که اقدامات و روشهاى مختلف امام باقر علیه‏السلام به شکل گیرى مجدد جامعه شیعى انجامید.

منابع‏

محمد محسن آقا بزرگ تهرانى، الذریعه الى تصانیف الشیعه، چاپ على نقى منزوى و احمد منزوى، بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳
ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، چاپ محمد ابو الفضل ابراهیم، [مصر]۱۹۶۷-۱۹۶۵/۱۳۸۷-۱۳۸۵
ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، بیروت ۱۹۸۲-۱۹۷۹/۱۴۰۲-۱۳۹۹
ابن بابویه، علل الشرایع، نجف ۱۳۸۵
ابن جوزى صفه الصفوه، بیروت ۱۹۷۹/۱۳۹۹
ابن حجر عسقلانى، لسان المیزان، بیروت ۱۹۷۱/۱۳۹۰
ابن حجر هیتمى، الصواعق المحرقه فى الرد على اهل البدع و الزندقه، چاپ عبد الوهاب عبد اللطیف، قاهره ۱۹۶۵/۱۳۸۵
ابن حنبل، مسند، استانبول ۱۹۸۲/۱۴۰۲
ابن خلکان، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، چاپ محمد محى الدین عبد الحمید، قاهره ۱۹۴۹-۱۹۴۸
ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر، چاپ ادوارد سخو، لیدن ۱۳۴۷-۱۳۲۱
ابن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب، ج ۴، چاپ هاشم رسولى محلاتى، قم‏[۱۳۷۹] ابن عساکر، ترجمه الامام زین العابدین على بن الحسین علیه‏السلام و تلیها ترجمه ابنه الامام محمد الباقر علیه‏السلام من تاریخ مدینه دمشق، چاپ محمد باقر محمودى، تهران ۱۴۱۳
ابن عماد، شذرات الذهب فى اخبار من ذهب، بیروت ۱۹۷۹/۱۳۹۹
ابن قتیبه، کتاب عیون الاخبار، بیروت‏[بى‏تا. ] ابن منظور، لسان العرب، بیروت ۱۹۵۶-۱۹۵۵
ابن ندیم، کتاب الفهرست، چاپ رضا تجدد، تهران ۱۳۵۰ ش‏
احمد بن عبد الله ابو نعیم، حلیه الاولیاء و طبقات الأصفیاء، بیروت ۱۹۶۷/۱۳۸۷
على بن عیسى اربلى، کشف الغمه فى معرفه الائمه، بیروت ۱۹۸۱/۱۴۰۱
سعد بن عبد الله اشعرى، کتاب المقالات و الفرق، چاپ محمد جواد مشکور، تهران ۱۳۶۱ ش‏
على بن اسماعیل اشعرى، مقالات الاسلامین و اختلاف المصلین، چاپ محمد محى الدین عبد الحمید، [بى‏تا. ]۱۹۸۵/۱۴۰۵
محسن امین، اعیان الشیعه، بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳
محمد بن اسماعیل بخارى، صحیح البخارى، استانبول ۱۹۸۱
عبد القاهر بغدادى، الفرق بین الفرق، چاپ محمد محى الدین عبد الحمید، بیروت‏[بى‏تا. ] احمد بن یحیى بلاذرى، انساب الاشراف، بیروت ۱۹۷۷/۱۳۹۷
على بن یونس بیاضى، الصراط المستقیم الى مستحقى التقدیم، چاپ محمد باقر بهبودى، تهران ۱۳۸۴
ابراهیم بن محمد بیهقى، المحاسن و المساوى، چاپ محمد ابو الفضل ابراهیم، قاهره‏[تاریخ مقدمه ۱۹۶۱/۱۳۸۰] محمد تقى تسترى، قاموس الرجال، قم ۱۴۱۰
محمد بن عبد الله حاکم نیشابورى، المستدرک على الصحیحین، بیروت‏[بى‏تا. ] محمد بن حسن حر عاملى، اثبات الهداه بالفصوص و المعجزات، چاپ هاشم رسولى، ج ۵، با شرح و ترجمه فارسى احمد جنتى، تهران ۱۳۵۷ ش‏
محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشیعه، چاپ عبد الرحیم ربانى شیرازى، بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳
محمد بن موسى دمیرى، حیاه الحیوان الکبرى، چاپ افست قم ۱۳۶۴ ش‏
محمد بن احمد ذهبى، سیر اعلام النبلاء، بیروت ۱۹۸۸-۱۹۸۲/۱۴۰۹-۱۴۰۲
محمد بن احمد ذهبى، الکشاف فى معرفه من له روایه فى الکتب السته، چاپ عزت على عبد عطیه و موسى محمد على موشى، قاهره ۱۹۷۲/۱۳۹۲
محمود بن عمر زمخشرى، ربیع الابرار و نصوص الاخبار، چاپ سلیم نعیمى، قم ۱۴۱۰
سبط ابن جوزى، تذکره الخواص، بیروت ۱۹۸۱/۱۴۰۱
محمد بن عبد الکریم شهرستانى، کتاب الملل و النحل، چاپ افست قم ۱۳۶۴ ش‏
خلیل بن ابیک صفدى، کتاب الوافى بالوفیات، ویسبادن ۱۹۷۹-۱۹۶۲
احمد بن على طبرسى، الاحتجاج، چاپ محمد باقر موسوى خرسان، بیروت ۱۹۸۱/۱۴۰۱
فضل بن حسن طبرسى، اعلام الورى باعلام الهدى، چاپ على اکبر غفارى، بیروت ۱۹۷۹/۱۳۹۹
محمد بن حسن طوسى، تلخیص الشافى، چاپ حسین بحر العلوم، قم ۱۹۷۴/۱۳۹۴
محمد بن حسن طوسى، رجال الطوسى، نجف ۱۹۶۱/۱۳۸۰
محمد بن حسن طوسى، مصباح المتهجد، بیروت ۱۹۹۱/۱۴۱۱
مرتضى عسکرى، معالم المدرستین، ج ۲، تهران ۱۴۰۵
محمد بن ابراهیم عطار، کتاب تذکره الاولیاء، چاپ نیکلسون، لیدن ۱۹۰۵، [تهران، بى‏تا. ] على بن حسین علم الهدى، الذخیره فى علم الکلام، احمد حسینى، قم ۱۴۱۱
على بن محمد علوى عمرى، المجدى فى انساب الطالبین، چاپ احمد مهدوى دامغانى، قم ۱۴۰۹
محمد فاضل لنکرانى، «مصاحبه با استاد آیت الله حاج شیخ محمد فاضل»، نور علم، دوره ۳، ش ۶(فروردین ۱۳۶۸ ش)
نعمان بن محمد قاضى نعمان، دعائم الاسلام، چاپ آصف بن على اصغر فیضى، [قاهره‏]۱۹۶۵-۱۹۶۳
عباس قمى، منتهى الآمال، تهران‏[بى‏تا. ]محمد بن عمر کشى‏اختیار معرفه الرجال، [تلخیص‏]محمد بن حسن طوسى، چاپ حسن مصطفوى، مشهد ۱۳۴۸ ش‏
محمد بن یعقوب کلینى، الکافى، چاپ على اکبر غفارى، بیروت ۱۴۰۱
عبد الله مامقانى، تنقیح المقال فى علم الرجال، نجف ۱۳۵۲-۱۳۴۹
محمد باقر بن محمد تقى مجلسى، بحار الانوار، بیروت ۱۴۰۳
محمد باقر بن محمد تقى مجلسى، مرآه العقول فى شرح اخبار آل الرسول، تهران ۱۳۶۳ ش‏
محمد بن محمد مرتضى زبیدى، تاج العروس من جواهر القاموس، چاپ عبد الستار احمد فراج. . . [و دیگران‏]، کویت ۱۹۸۶-۱۹۶۵/۱۴۰۶-۱۳۸۵
على بن حسین مسعودى، مروج الذهب و معادن الجوهر، چاپ محمد محیى الدین عبد الحمید، مصر ۱۹۶۵-۱۹۶۴/۱۳۸۵-۱۳۸۴
محمد بن محمد مفید، الارشاد فى معرفه حجج الله على العباد، قم ۴۱۳
احمد بن على نجاشى، فهرست اسماء مصنفى الشیعه المشتهر برجال النجاشى، چاپ موسى شبیرى زنجانى، قم ۱۴۰۷
حسن بن موسى نوبختى، فرق الشیعه، ترجمه محمد جواد مشکور، تهران ۱۳۶۱ ش‏
على بن عثمان هجویرى، کشف المحجوب، چاپ ژوکوفسکى، تهران ۱۳۵۸ ش‏
احمد بن اسحاق یعقوبى، تاریخ الیعقوبى، بیروت‏[بی ‏تا. ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.