سه شنبه , ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

نام فرزندان شیطان

از جمله مسائلی که در بحث و بررسی واژه شیطان مطرح کردنش ضروری است این است که : آیا شیطان این موجود وسوسه گر دارای ذریه و اولادی است؟ و در گمراه ساختن و به ضلالت کساندن افراد از غیر خود کمک می گیرد ؟ و یا آنکه مسئله ذریه و اولاد برای وی چیزی است نادرست و در به ضلالت کشاندن انسان ها خودش است و خودش؟

در پاسخ این گونه پرسش ها با توجه به مفاد آیات قرآنی و گفتار ائمه معصومین (ع) باید گفت: به یقین شیطان دارای ذریه و اولاد است و در گمراه کردن افراد نیز تنها نیست. برای اثبات صحت این گفتار دو آیه از قرآن و یک روایتی از امام صادق (ع) ذیلا ذکر مکنیم:

– در آیه 27 سوره اعراف می خوانیم : « انه یریکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم»: شیطان ودار و دسته اش شما را از محلی میبینند که شما آنها را نمی بینید.

-در آیه 50 سوره کهف نیز می خوانیم : «افتتّخذنه و ذریّته اولیا من دونی و هم لکم عدوّ » : آیا او –شیطان و ذریه اش- را دوستان غیر از من میگیرید حال آنکه آنها به شما دشمن اند.

قطعا هر فرد منصفی با کمی دقت در مفاد ای دو آیه وهمچنین با تمجه به تعبیرات : “قبیله” ، “ذریه” ونیز ضمیر های جمع در : «لاترونهم ، هم ، لکم» در خواهد یافت که شیطان دارای اولاد و ذریه است و در گمراه ساختن افراد تنها نیست.

-امام صادق(ع): قسم به خداییکه محمد (ص) را به حق فرستاد عفریت و ابلیس ها بر مومن بیشتر از زنبوران بر گوشت اند!، ولی مومن از کوه محکمتر است زیرا کوه را با تبر می توان تراشید ولی مومن از دین خود کم نمی کند.
البته تعداد اولاد و ذریه شیطان به لحاظ عدم محدودیتشان در هیچ موردی بیان نشده ، و انتظار تعیین تعدادشان نیز یک انتظار غیر عاقلانه به نظر می رسد.
فقط در بعضی از نوشته های مورخین ومحدثین شیعه نام بعضی از ذریه های ابلیس و شیطان ذکر گردیده ما نیز ذیلا آنها را ذکر می کنیم :

1- ابیض: وی انبیا را وسوسه میکند یا که مردم را به خشم در می آورد.و به وسیله آن خونها ریخته میشود .

2- وهاریا دهار: که در خواب مومنین را آزار می کندبه طوری که انسان خوابهای وحشتناک میبیند و باعث اندوهشان می شود.یادر خواب به شکل زنان نامحرم در می آید وانسان را وسوسه میکند تااو را محتلم کند (76)

3- قفندریا قنذر: او نظارت بر زندگی انسانها میکند که هر کس در خانه اش به مدت چهل روز طنبور نوازد وی بر تمام اعضایش می نشیند و غیرت را از او زایل می کند.(77)

4- رکتبوریازلنبور: که موکل بازار هاست و سخن های لغو و بیهوده و قسم دروغ و ستایش وتعریف های بی جا از متاع کردن را برای مردم زینت می دهد .(78)

5- ولها –یا ولهان : او مامور طهارت ونماز وعبادت است او انسان را در طهارت ونماز وسوسه میکند وبه شک می اندازد که این نماز باطل است نماز دیگری شروع کن ،وضوی تو ناقص بود ، دو مرتبه تجدید کن گاهی اوقات در سجده در بدن انسان چیزی میدمد به طوری که انسان خیال میکند وضوی او باطل شده ومجبور میشود دو مرتبه وضوبگیرد….(79)

6- هفاف: که وی نیز موکل است ، مردم را در صحراها و بیابان ها اذیت رساند آنها را وسوسه کندو برای ترساندن انسان او را به وهم وخیال می اندازد ویا به شکل حیوانات گوناگون به نظر انسان در می آید ونیز میگویند او برشراب مسکرگمارده شده است

7- ثبر یا ثبور: که مسئولیت گولاندن مصیبت زدگان و وادار ساختنشان به لطمه زدن ، و خراشیدن صورت، و چاک زدن گریبان را عهده دارد(80) ونیز مردم رابه جنگ ونابودی فرامیخواند

8- اعور یا زوال : که وی با تحریک قوا و غریزه شهوانی مرد و زن و با شیوه موذیانه اش آن دو را به عمل ناشایست زنا وامی دارد.وکارش شرکت در نکاح وآمیزش جنسی حرام است.
از زنا افتد وبا اندر جهات
ابرناید از پی منع زکوت

اعور همان شیطانی است که برصیصای عابد را وسوسه کرد تا با دختری زنا کند وبعد او را به قتل رساند همچنین روزی اعور پیش هود پیغمبر رفت آن حضرت ضربه ای به چشم او زد کج شد (81)

9- داسم:همواره مراقب خانه است که وی موظف است هر وقت مردی که بدون ادای سلام و جاری نمودن ذکر خدای تعالی وارد خانه می شود به همراهش داخل خانه شود ، و بین او با خوانواده اش ایجاد فتنه و نزاع کند ، و اگر آن مرد بدون گفتن نام خدا به خوردن طعام مشغول شود با وی غذا خورد.هرگاه انسان داخل خانه شد وسلام نکرد وناراحتی ایجاد شد باید بگوید :
« داسم ،داسم ،اعوذبالله منه »(82)

10- مطرش یا مشوط – وشوط : که مسئولیت جعل اخبار دروغ و خالی از حقیقت و جاری ساختن آن گونه اخبار را بر سر زبان های مردم به عهده دارد.(83)

11- تمریح: که امام صادق(ع) فرمود: برای ابلیس (در گمراه ساختن افراد) کمک کننده ای است به نام تمریح که وی هنگام فرا رسیدن شب بین مغرب و مشرق، وقت مردم رااز وسوسه کردن پر می کند.(84)

12- قزح: ابن کوا از امیر المومنین(ع) از ” قوس قزح” سئوال کرد ، حضرت فرمود: قوس قزح مگو، زیرا قزح نام شیطان است ، بلکه بگو ” قوس الله” و “قوس الرحمن”.

13- زوال : مرحوم کلینی از عطیه ابی المعزام روایت کرده که وی گفت: در خدمت حضرت صادق(ع) بودم و از مردانی که دارای مرض “ابنه” بوده و هستند یاد کردم. حضرت فرمود:… “زوال” پسر ابلیس با آنها مشارکت می کند و آنها مبتلا به آن مرض می شوند…

14- لاقیس: او یکی از دختران شیطان وکارش وادار کردن زنان به مساحقه (هم جنس بازی زنان) است او مساحقه را به زنان قوم لوط یاد داد یعقوب بن جعفر گفت: مردی از حضرت صادق(ع) از مساحقه(آمیزش) زن با زن دیگر سئوال کرد و حضرت فرمود: “راکبه و مرکوبه” هر دو ملعونند. پس از آن فرمود: خدا بکشد “لاقیس” دختر ابلیس را که چه عمل زشتی را برای زن ها آورد. آن مرد سائل گفت: این عمل از اهل عراق آمده است. حضرت فرمود: سوگند به خدا که این عمل در زمان رسول خدا بوذ، قبل از آنکه عراق باشد.(85)

15- متکون: که با تغییر شکل و خود را به صورت بزرگ و کوچک در آوردن مردم را گول میزند وبا این وسیله آنان را وادار به گناه می کند.(86)

16- مذهب: که به صورت های مختلف ممثّل می شود ، مگر به صورت پیغمبر ویا وصیش.(87)

17- خنزب: که بین شخص نماز گذار و نمازش حایل می شود، یعنی توجه قلب را از وی بر طرف می کند. در خبر است که عثمان بن ابی العصر بن بشردر خدمت حضرت رسول اکرم(ص) عرض کرد: شیطان بین نماز و قرائت من حایل می شود. حضرت فرمود: نام آن شیطان “خنزب” است، پس هر زمان از او ترسیدید به خدا پناه ببرید…(88)

18- رها : که مانع بیدارشدن بندگان برای نماز شب است

19- اقبض : وظیفه او تخم گذاری است .او روزی سی عدد تخم میگذارد ده عدد در مشرق وده عدد در مغرب وده عدد زمین ،از هر تخمی عده ای از شیاطین وعفریتها وغولها وجن بیرون می آیند که تمام آنها دشمن انسانند (89)

20- مقلاص : موکل قمار است قماربازها همه به دستور او رفتار میکنند به وسیله قمار وبردوباخت اختلاف ودشمنی در میان آنان به وجود می آورد (90)

21- طرطبه: یکی از دختران آن ملعون میباشد کار او وادارکردن زنان به زنا است وهمچنین همجنس بازی را نیز به آنها تلقین میکند (91)
و فرزندانی دیگر…..
با توجه به مفاهیم عبارات و جملاتیکه ذکر گردیده درمی یابیم که ابلیس و شیطان به صورت یک فرمانده ویران گر است که نقش فرماندهی را به عهده دارد و این ذریه هایش هستند که در اجرای فرمانش می کوشند، و با تلاش ها و شیوه های گوناگونشان و با تغییر شکل هایشان جوامع انسانی را به ضلالت و بد بختی می کشانند. (92)

_
منابع وپی نوشتها :
76- سفینة البحار ،ج1 ،ص 99و100
77- ابلیس ص 159
78- سفینة البحار ج1 ص 99 و100
79- سفینة البحار ج1 ص 99
80- همان ص 99 و100
81- همان
82- همان
83- همان
84- همان
85- همان
86- بحار ج 63 وسرمایه سخنوران وواژه های قرآن ،سفینة البحار ج1 ص 100
87- همان
88- سفینة البحار ج2 ص 654 ،لغت وسوسه
89- سفینة البحار ج1 ص 99و 100
90- کتاب ابلیس ص 143
91- کتاب ابلیس ص 105
92- بحار ج 63 وسرمایه سخنوران وواژه های قرآن ،سفینة البحار ج1 ص 100

۳۰ نظرها

  1. سلام عزیزان خداوند در قرآن بارها شیطان را دشمن آشکار ما گفته ، پس باید به دستورات قرآن عمل کنیم ، با پیشرفت علم هر روز دانشمندان غیر مسلمان به زوایای پنهان قرآن اعتراف می‌کنند ، در ضمن از یاران کربلا فقط یک نفر حر شد از کجا معلوم این توفیق به همه داده شود ، اینکه ما هر کاری انجام بدیم و بعد بگیم بعداً توبه میکنیم درست نیست ، در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست ور نه هر گبری به پیری میشود پرهیزکار. در پناه الله

  2. سلام دوستان ایا تا کنون کسی با شخص شیطان مواجهه شده که قضاوت میکنیم.بییاییم کمی شعورمان را بکار گیریم وبیندیشیم که اگر در گذشته خوب و بد بوده هنوز هم هست.همان شیطان بیشترین عبادت را تا کنون کرده و کسی هنوز به پایش نرسیده .تا آدم از تمام قضا یا اگاه نبوده و فقط به ایات و روایاتی که معلون نیست حسن نیت درس یا صدق مطلب دارند بسنده نکنیم.و شیطان را هم مانند تمام موجودات دیگر قضاوت نکنیم.در ظمن تا اخرین لحظه برای ،هر، شدن وقت هست

  3. رها کلمه ی فارسی و ایرانی هست تو یه خط نوشی رها اسم فلانه نه سندی و ن مدرکی آدم مفت

  4. هر کاری میکنن میگن لهنت بر شیطان من نیومدم بگم که طرفدارشونم یا هر چیزی اما تو کار درست بکن سرت تو کار خودت باشه ب تو چه که ملت چی میکنن ک***. تو نمیخـاد به ملت درس بدی الان اینقدر ملت بدبختی دارن که وقت کنن به بچشون نون برسونن….. تو خودت در راه راست قدرم بذار کاری به بقیه نداشته باش بقیه به تو دخلی ندارن اه.. ای *** به همچین ادمایی *** تو روحشون تو دزدی نکن خیلی بهت رسیده مث که:/ نمیگم ب من نرسیده اما بدبختایی ک تو کوچه ها اواره ان ادمن اونا هم دارن نفس میکشن توی این کشوره….***

  5. رها خیلی هم‌ اسم قشنگیه هم معنی خوبی داره هر کس این شایعات رودرست کرده حتما با اسم ( رها ) مشکل داشته

  6. من اسمم رها هست اما دلیل بر این نمیشه که شیطانی باشم درضمن رها به معنی ازادی هست و اصلا معنی شیطانی نداره

  7. سلام ما مسلمان و یا خداپرست از هر دینی هستیم پس به کسی که چه کم سواد یا با سواد که در راه خدا قدمی برمیدارد احترام بگذاریم ما باید به هم احترام بگذاریم ما که شیطان یا از گروههای شیطانی نیستیم که از این حرف ها بدمون بیاد پس از آقا یا خانمی که این مطالب را به اطلاعات ما افزود کمال تشکر را داریم. فرستنده : یک مسلمان .. یک مسجدی . یک خداپرست. خدایا ما را عاقبت بخیر کن . خدایا ما را ببخش خدایا ما را به راه راست هدایت کن . خدایا ما سمت تو میاییم تو هم مواظب ما باش. خدایا ما با هیچ کس کاری نداریم فقط و فقط تو را میشناسیم و در راه تو قدم بر میداریم و گناه نمیکنیم .فلان دولت خرابه ما نباید خراب بشیم ما با دیگران چیکار داریم

  8. اقای ناشناس تو خودت یک صفحه کتاب خوندی؟ به چه درجه از فهم و شعور رسدی؟ به درجه حیوانی میدونی چرا؟ چون امید اقا راست میگه، ما هر کاری میکنیم خودمون میکنیم. تو نه زمان خلقت بودی نه میدونی چی گذشته تا به امروز. ببین قضاوتت خیلی مزخرف بود، و اینکه تو از کجا مطمئنی که همه اون حرفا درسته؟ پس دهنتو ببند

  9. به نظر من هیچکس حق توهین کردن به شیطان و فرزندان شیطان را ندارد هرکسی مسئولیت کار خودش رو داره دیگه چرا به آنها توهین میکنید کسی زنا میکنه میگن لعنت برشیطان دزدی میکنه شیطان شما خودتون رو درست کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.