دوشنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۱

اعمال شیطان

بسیارى از کارهاى حرام از اعمالى شیطان است ؛ زیرا او اختراع کرده و خود او هم اول انجام داده است .
در این جا لازم مى دانم مقدارى درباره اعمال کردار زشت شیطان مطالبى را بنویسم تا کسانى که مى خواهند از او و رفتارش پند بگیرند، بدانند کدام یک از کارها مورد علاقه او است :
1- آدم کشى: شیطان مى کوشد مردم را به جان هم اندازد. او مى خواهد از هر بهانه اى که شده زد و خورد به وجود آورد تا خون ریزى شود؛ مثل داستان فرزندان آدم و جنگ هاى کوچک و بزرگى که در دنیا به راه مى افتد. همه به سعى و کوشش آن ملعون است .

2- عاق والدین: او سعى مى کند فرزندان را مغرور سازد و در آنها خودبینى ایجاد نماید تا حاضر نباشند در مقابل پدر و مادر گوش به فرمان باشند؛ تا والدین هم آنها را نفرین و عاق نمایند؛ در نتیجه هم در دنیا گرفتار و بدبخت شده و هم در آخرت به عذاب مبتلا شوند.

3- رباخوارى: او مردم را تشویق به جمع کردن مال دنیا مى کند، گرفتن ربا را پیش آنان خوب جلوه مى دهد، لذت و طعم این کار را براى اینان شیرین مى کند. بندگان را تحریک مى نماید که چیزى به دیگران نبخشند و اگر هم ببخشند درصدى از آن را به عنوان سود، خواستار شوند.

4- حرام خوردن: مى گوید: به دست آوردن مال بدون زحمت کیف دارد. مال خود و دیگران را از آن خودت حساب کن . مال یتیم ، و تصرف در آن و مال موقوفه را مباح معرفى مى کند.

5- فرار از جنگ : زندگى کردن و زنده بودن را پیش چشم انسان زینت مى دهد و مى گوید: تو هنوز جوانى زن و بچه دارى ، پدر و مادر دارى ، آنان بى سرپرست و حیران مى شوند، کسانى هستند که به جاى تو در مقابل دشمن مبارزه کنند، حفظ جان واجب است . او این وسوسه هاى دل پذیر و فریبنده را به فکر رزمندگان و جنگ جویان مى اندازد که میدان را رها کنند و بگریزند.

6- نسبت ناشایست دادن: هم و غم او این است که دامن پاکان را لکه دار کند، آبرو و شخصیت ایشان را از بین ببرد. لذا عده اى را وادار مى کند که براى رسیدن به مقصود خود به زنان و مردان پاک تهمت بزنند و نسبت زنا و لواط بدهند.

7- کم فروشى : بازاریان و تجار و کسبه کوچه و بازار را وادار مى کند که مقدارى از جنسى را که مى خواهند بفروشند کم کنند، و جنسى را که مى خواهند بخرند زیادتر بگیرند. به آنها القا مى کند که شما هم خرج دارید،
بچه و زن دارید، کرایه مغازه دارید، باید مالیات بپردازید، پول آب و برق بدهید، ریخت و پاش و از بین رفتن دارد، چه اشکالى دارد اگر مقدارى کم فروشى کنید؟

8- ریش تراشى : شیطان تا در میان ملائکه و فرشتگان بود و آنان را نصحیت مى کرد، ریش داشت ، بعد از آن که از بهشت بیرون آمد حضرت آدم و پیامبران دیگر را دید که همه ریش دارند، براى این که با آنان هم مخالفت کرده باشد، ریش خود را تراشید پیامبر اسلام (ص ) امت خود را از ریش ‍ تراشى نهى نمود و از کسانى که این کار را انجام مى دهند مذمت کرده است .(5)

9- خواب بین الطلوعین : یکى از خواب هاى او، خواب بین طلوع صبح و طلوع خورشید است . خواب در این ساعات مورد علاقه شیطان است . در این زمان مى آید و اطراف لحاف انسان را مى گیرد و در گوش افرادى که خواب هستند بول (ادرار)مى کند که صداى اذان را نشوند. زمین در این هنگام از دست کسانى که خواب باشند ناله مى کند(6)

10- خواب در مجلس ذکر: وقتى مجلس ذکر خدا و موعظه برقرار مى شود،
مى آید و انسان را به خواب مى برد. طریقه به خواب کردن او این است که سرمه به چشم انسان مى کشد و در اثر آن ، چشم گرم مى شود و در آن مجلس ‍ انسان چرت مى زند.(7)

11- احتلام کردن: از اعمال او محتلم کردن مردم به خصوص جوانان است .
خود را در خواب ایشان به صورت زن زیبا یا جوان زیبا در مى آورد و در اختیارشان قرار مى دهد تا انسان را در خواب جنب کند و به نماز و روزه انسان آسیب برساند.

12- ریختن آبرو: آشکار کردن عیب مردم ، چه در قالب شعر و چه در گفتار، از اعمال شیطان است . دلیل آن هم آیات و روایاتى است که در مذمت غیبت وارد شده .(8)

13- غنا؛ غنا و آوازخوانى از اعمال شیطان است . حرمت آن هنگامى است که صدا را در گلو بچرخانند و به اصطلاح چهچه بزنند.(9)

14- نجوا: نجوا و در گوشى گفتن در مجالس از خواسته هاى زشت شیطان است . خداوند در این باره مى فرماید:
« انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین امنوا»
« به درستى که نجوا و راز گفتن و در مجالس در گوشى صحبت کردن از اعمال زشت و قبیح شیطان است که مى خواهد به این وسیله مؤمنان را پریشان خاطر سازد» (10)
یکى از علت هاى پریشانى مؤمنان این است که دو نفر در مجلسى با هم در گوشى صحبت کنند. در این هنگام دیگران فکر مى کنند که درباره ایشان حرف مى زنند به این خاطر، آزرده مى شوند.

15- صنج: صنج از آلات لهو و زدن آن حرام است . پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله وسلم در این باره فرمود: از صنج زدن دورى کنید؛ زیرا شیطان همراه صنج زن قدم بر مى دارد و ملائکه از تو متنفر مى شوند و از تو دورى مى کنند.(11)

16- عود: نوعى از آلات لهو و از اعمال شیطان و استعمال آن حرام است . روایتى در این زمینه مى فرماید: عود زدن نفاق را در قلب ها مى رویاند، همان طور که آب سبزه را مى رویاند.(12)

17- شراب ، قمار، بت پرستى : تیرهایى که با آنها گرو بندى مى کنند. همه از کارهاى شیطان است . قرآن در این باره مى فرماید:
« یا ایها الذین امنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون»
« اى اهل ایمان ! شراب و قمار و بت پرستى و تیرهاى گرو بندى – که در زمان جاهلیت بوده – همه پلید و از اعمال شیطان است . از آنها، دورى کنید تا رستگار شوید».(13)

18- لواط، مساحقه ، زنا: این سه چیز هم از اعمال بسیار زشت و شرم آور شیطان است که ، اول در میان قوم لوط رواج داده شد و سپس به جاهاى دیگر سرایت کرد. – لواط عمل بسیار زشت و قبیحى است که مرد با مرد انجام مى دهد و مساحقه عمل زشتى که زن با زن انجام مى دهد و منشاء این دو عمل ، از دو شیطان ، به نام زوال و لاقیس در زمان لوط بوده است .(14)

19- جیغ کشیدن : جیغ زدن در هنگام مصیبت از اعمال شیطان است . در حدیثى آمده :
« الصراخ من الشیطان و البکاء من الرحمان»
« جیغ کشیدن و فریاد و فغان در مصیبت ها از اعمال ، شیطان و گریه کردن خدایى است » .(15)

20- هنگام ناراحتى و فکر کردن ، دست به زیر چانه زدن ، و ناخن به دندان گزیدن ، و ریش را با دندان گرفتن و کندن از خوى شیطان مى باشد.(16)

21- خوابیدن بر روى شکم: در خبرى آمده است که : شیطان بر روى شکم و صورت مى خوابد. معصومان علیه السلام از آن نهى کرده اند.(17)

22- مجادله : جدال ، لجاجت ، دعوا و زد و خورد کردن از خوى شیطان است . همان طور که خداوند از قول حضرت موسى علیه السلام چنین مى فرماید:
« قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین »
حضرت موسى علیه السلام وقتى دید دو نفر، یکى مؤمن و دیگرى کافر، با هم مشاجره مى کنند، فرمود: « این کار فریب و وسوسه شیطان است . به درستى که او گمراه کننده مردم است ، گمراه کننده اى سخت و آشکار».(18)

23- زلف : زلف گذاشتن و جلو سر را نتراشیدن از روش شیطان است . (انسان یا باید سر را هیچ نتراشد یا همه آن را بتراشد).(19)

24- شبیه : شبیه در آوردن ، خود را شبیه امام حسین یا دیگر امامان کردن اعمال شیطانى است . اول کسى که شبیه در آورد، دو نفر بودند، یک زن و شوهر – مرد به نام مرة و زن به نام لیلا. مختار وقتى قیام کرد، فرستاد هر دو را آوردند و دستور داد آنها را به هم بستند و در آتش ‍ انداختند.(20)

25- بخل : یکى از روش هاى ناپسند شیطان بخل است . هم خودش بخیل است و هم مردم را به بخل دعوت مى کند. قرآن در این باره مى فرماید:
« الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء »
« هنگام کمک به دیگران ،شیطان شما را از فقر و بى چیزى مى ترساند و بخل را در دستور کارتان قرار مى دهد و به کارهاى ناروا دعوت مى کند».(21)

26- گریه دروغ : اول کسى به دروغ گریه کرد. شیطان بود. او پیش حوا – مادر بزرگ آدمیان – آمد و شروع کرد به دروغ گریستن و گفت : « من دلم بر جوانى تو مى سوزد؛ زیرا تو مى میرى آیا مى خواهى تو را راهنمایى کنم به درختى که اگر از آن بخورى پیر نشوى و نمیرى !؟» (22)

27- نقاشى : چهره پردازى و ساختن مجسمه انسان یا حیوان از کارهاى شیطان است . و آن ، حرام و سازنده اش در عذاب است .(23)

28- سحر: سحر و ساحرى از اعمال شیطان است . او استاد سحر بود. قرآن در این رابطه مى فرماید: شیاطین به مردم سحر یاد مى دادند.(24) وقتى سلیمان از دنیا رفت آن ملعون در نامه هائى درباره سحر نوشت و زیر تخت سلیمان گذاشت بعد بیرون آورد و گفت : سلیمان ساحر بوده و این نامه ها علامن آن است

29- مکر: خدعه و نیرنگ وسیله اى است که با آن مردم فریفته مى شوند و از راه راست منحرف مى گردند.

30- کبر: اولین سرکشى شیطان در برابر خدا است . و به واسطه همین بود گفت : « من از آدم بهترم ؛ زیرا مرا از آتش و او را از خاک خلق کردى».(25)

نردبان خلق این ما و من است
عاقبت زین نردبان افتادن است
هر که بالاتر رود ابله تر است
کاستخوانش خوردتر خواهد شکست

31- خمیازه : خمیازه کشیدن عادت شیطان است . خمیازه یک سستى است که بر انسان چیره مى شود و آن هم از سنگینى بدن و کسالت به وجود مى آید. سنگینى بدن هم از پرخورى و آشامیدن زیاد و شهوات به وجود مى آید. و انسان همواره دهن دره مى کند.

_
منابع وپینوشتها:
5- داستان مسیحیان نجران که به حضور پیامبر آمدند
6- کتاب ابلیس ص 164 (در کتاب شاهدان قیامت راجع به ناله زمین مفصلا بحث شده رجوع شود )
7- کتاب ابلیس ص 164
8- حجرات آیات 10 و11
9- ابلیس ص 159
10- مجادله آیه 9
11- کتاب ابلیس ص 160
12- کتاب ابلیس ص 160
13- مائده آیه 89
14- به بخش فرزندان شیطان مراجعه شود
15- کتاب ابلیس ص 163
16- همان
17- همان ص 164
18- قصص آیه 14
19- کتاب ابلیس ص 164 تا 165
20- همان
21- بقره آیه 267
22- طه آیه 119
23- مکاسب شیخ انصاری ،مکاسب محرمة ص ؟
24- بقره آیه 101
25- اعراف آیه 11

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.