یکشنبه , ۳ مهر ۱۴۰۱

گامهای رهایی از احساس عزت نفس پایین برای موفقیت روز افزون

درگذشته وحتی در عصر حاضر ، تقریباً در همه جا ، موفقیت به معنای در درجه اول قرارگرفتن است . به عبارت دیگر ، مافوق بودن و یا داشتن چیزی برتر از دیگران ، معمولاً موفقیت به معنای دانشمندتر ، ثروتمندتر،نیرومندتر، داشتن بهترین موقعیت اجتماعی بهترین شهرت و بیشترین ثروت و جذابیت است .اما پدیده بزرگ انسان دوستی رایج امروزی ، به ما ثابت کرده است که : برندگان واقعی کسانی هستند که خصوصیت ویژه انسانی خود را قبول دارند . و کاملاً مسئولیت آنرا به عهده می گیرند . بازندگان واقعی کسانی هستند که آزاد نیستند تا آن چیزی باشند که از بدو تولد بر ذّمه آنان است . به این معنا که خویشتن خویش باشند .آنان به کلی منکرتمامی «من » خود می شوند . آنان با اصل و هسته مرکزی من خود قطع رابطه کرده اند. ممکن است که ظاهراً بنابر تمام مقیاس های بیرونی که قبلاً یاد شده موفق باشند ولی بدون شک آنان شکست خوردگان در زندگی و در عشق اند .آنان شادی و نیروی حاصله از درستکاری وصداقت نسبت به خود را نپذیرفته اند. بنابراین به اعتقاد روانشناسان اشخاص موفق کسانی هستند که حقیقتا خود خودشانند و باطناً آزادند و وارسته . واشخاص ناموفق و شکست خورده به اعتقاد روانشناسان کسانی هستند که حقیقتاً منکر خویشتن خویش هستند و شادی و نیروی حاصله از درستکاری و صداقت نسبت به خود را نپذیرفته اند .
حال برای آنکه از احساس عزت نفس پایین که مانع از موفقیت در زندگی است رهایی یابید و تحولی بزرگ در زندگی خویش ایجاد کنید و از عزت نفس بالایی برخورددار گردید ،به بیان روشهایی برای افزایش عزت نفس در سه مرحله یا سه گام می پردازیم :

گام اول : عدم ارزیابی خود با دیگران:

هرگز خود را با دیگران ارزیابی نکنید چرا که هر چقدر هم شما بخواهید ، ارزیابی شما منطقی نیست . هر چیز قابل تصوری راجع به خود که بتواند مورد ارزیابی قرار گیرد خود آدمی نامیده می شود. خصوصیات شما می تواند به دهها هزار شیوه مورد ارزیابی قرار گیرد. برای مثال دیگران می توانند شما را به خصوصیات و ویژگیهای خاصی ارزشیابی نمایند که می تواند در زمینه های مختلف مثلاً هوش ، ظاهر و توانایی های شما باشد. که این ارزیابی را می توانند با کلمات « خوب » و یا « بد » انجام دهند .

اصول عدم ارزیابی با دیگران

* ارزیابی منطقی از خود :

به دلایل زیرنمی توانیم ارزیابی منطقی ازخودمان بکنیم :

– ما نمی توانیم خود یا افراد دیگر را با یک مشخصه به طور منطقی مورد قضاوت قرار دهیم.
– در خیلی از مواقع انتقادها بر اساس تعصبات است .

– خصوصیات انسانی بی همتا و تقریباً بی انتهاست .

– میزان دقیقی برای اینکه چه کسی خوب و یا بد است . وجود ندارد و کسی نمی تواند ادعا کند که می تواندخصوصیات خوب ویا بدرا به طور کاملی تشخیص دهد.

* احساس ضعف وکاستی های بشر:

واقعیت آن است که ما انسانها دارای ضعف هایی هستیم . به همین دلیل به سادگی نمی توانیم آنچه را که دوست داریم ، انجام دهیم .مثلاً تعدادی از ما قوی هستیم،تعدادی درموسیقی مهارت داریم،عده ای آشپز ماهری هستیم و… به هرحال اکثریت افراد نمی توانند در بیش از یک یا دو کار برجستگی و تبحر بسیار بالایی پیدا کنند .احساس شما در دستیابی به اهدافتان بسیار مهم است . بنابراین با اندکی تغییر احساس و نوعی دیگر مسئله را بررسی کردن ، متوجه تغییر در افکار خویش و به دنبال آن در رفتار خود خواهید شد. و به اهداف منطقی خود خواهید رسید .

* بی اطلاعی :

فقدان اطلاعات کافی نیز می تواند عامل موثر برای موفقیت پایین باشد.اگر می خواهید خود را برای اشتباهات ببخشید،بی اطلاعی دلیل کاملاًقانع کننده ای است به هر صورت ، سرزنش خود، عملی کاملاً مسخره است . البته اگر مایلید که خود را سرزنش کنید و این کار را درست می دانید ، خوب بکنید . اما به نظر روانشناسان هرگز برای بد انجام دادن کاری که هیچگاه بهتر انجام دادنش را یاد نگرفته اید. بی ارزش تصور کردن خودتان معنایی نداردوقابل تصور نیست .

* آشفتگی :

آشفتگی خاطر و وضعیت زندگی خیلی از مواقع مانع از موفقیت می شود. اصولاَ وقتی افراد بیشتر از خودشان متنفر می شوند ، خطاهای بیشتری را انجام می دهند . چون نسبت به خود احساس بدی دارند و می خواهند خود را بیشتر تنبیه نمایند،لذا اعمال غلط دیگری رانیزمرتکب میشوند آیابه نظرشمابهترین روش این است که دوباره نادرست رفتارکنید،اگرنظرتان این است،عجب راه حلی!

به نظر روانشناسان می تواند دلیل خوبی باشد و حتی معقول برای اینکه خودمان را در مقابل تقصیرهایی که می کنیم ، ببخشیم ، اصولاً وقتی ما عصبانی ، افسرده ، ترسیده و یاحسدورزی می کنیم،به سادگی نمی توانیم آدمی با کفایت و با عملکردی مناسب باشیم پس بهتر است موقع مشکلات ، در رفع آن بکوشیم ، و با احساس گناه ناراحتی و اعمال خود تخریبی دیگر ، خودمان را در مشکلات بیشتری غوطه ور نسازیم .

* خودتان را بپذیرید:

خود پذیری بهترین راه حل است . بهترین کاری که می توانید برای صفات خوب و بد خود انجام دهید ، این است که اگر میتوانید آنها را تغییر دهید و یا اینکه در حال حاضر و یا برای همیشه آنها را بپذیرید . پس بهتر است از حالا خود و دیگران را همانطور که هستند بپذیرید و هیچ گاه از خود و دیگران متنفر نباشید وعشق ورزی تان هم نسبت به خودتان و دیگران متعادل باشد.

گام دوم : اعتماد داشتن

تا می توانید اعتماد رفتارتان را در زمینه های مختلف مثل اعتماد دوستی ، اعتماد کاری ، اعتماد فرهنگی و… بالا برده و افزایش دهید برای این امر لازم است که اصول انضباط رفتاری را نیز رعایت کنید که این اصول عبارتنداز:

۱- کار را به تأخیر نیندازید :

سعی کنید به نتایج بلند مدت و دیر پا نسبت به منافع کوتاه مدت توجه بیشتری نمائید . اگر همیشه مسّرت و خوشی فوری را بر لذّت به تأخیر افتاده ، مقدم دارید ، احتمال اینکه در پایان فردی مفلوک و بیچاره باشید .زیاد است این اصل از انضباط رفتاری از همه اصول دیگر مهمتر است و رعایت آن می تواند انجام بقیه اصول را آسانتر کند.

۲- صبر داشته باشید و استمرار در کارها را پیشه کنید:

انجام و استمرار کارها برای مدت طولانی دومین تکنیک اساسی به سوی موفقیت است ریشه این مشکل بی صبری و ناشکیبایی است . یادگیری هر مهارتی ، مدت زمان زیادی را می طلبد و باید برای هر کاری که انجام می دهید به اندازه ای که نیازدارد ، زمان بگذارید.

۳- گامهای کوچک و استوار امروز ، پایه گذار فردائی روشن :

کامل بودن هر کار ، بستگی به اندازه آن کار دارد . معمولاً کارهای کوچک در زمانی کم مطرح و به انجام می رسند و کارهای بزرگ در زمانی دراز . پس بهتر است کارها را به اندازه های مورد نیاز تجزیه و کوچک کنید ، تا از انجام ندادنش پرهیز نمائید زیرا تدریجی حرکت کردن به سوی هدف باعث کاهش تدریجی اضطراب و پریشانی است و آن سبب موفقیت در کارها می شود.

۴- از تجربیات گذشته درس بگیرید:

تجزیه و تحلیل و توضیح برخی از اعمال و نتیجه گیری آنها در کنار بررسی دقیق نقاط ضعف و قوت یک رفتار نیز در پیشرفت یک فرد نقش اساسی دارد . و خیلی از مواقع سبب موفقیت می شود.

۵- پاداش و تنبیه :

در قبال کارهای درست به خود پاداش دهید و در قبال کارهای نادرست خود را جریمه کنید . برای اینکه همان اندازه که تقدیر در انجام درست کار حائز اهمیت است ، مواخذه برای انجام نادرست کار نیز مهم است تحقیقات نشان داده که خود تقدیری در قبال کارهای درست می تواند رفتار را نیرومند سازد ، گفتار منفی آنرا تضعیف می کند . و مانع از پیشرفت کارها می شود.

گام سوم-برانگیختن احترام دیگران نسبت به خود:

برای آنکه احترام دیگران را نسبت به خود برانگیزید ، باید قاطعیت داشته باشید . بدون مهارت قاطعیت تقریباً غیر ممکن است که بتوانید احساسات مطمئن خود پذیری داشته باشید بنابراین یادگیری مهارت قاطعیت برای شما و هرفرد دیگری ضروری به نظر می رسد . که عباتند از :

۱- پرهیز از خشم :

اگر می خواهید که در امر قاطعیت پیشرفت نمائید از عصبانی شدن و خشم پرهیز کنید . چون رفتار توأم با سیاست ، تمایل افراد را به تسلیم در مقابل شما افزایش می دهد بالعکس در صورت پرخاشگری و داد و فریاد ، حس کینه توزی را افزایش می دهید .

۲- پرهیز از احساس گناه :

از احساس گناه و تقصیر به شدت بپرهیزید چون که در احساس گناه فکر می کنید بی ارزش ،پست و افرادی بی خاصیت و دوست نداشتنی هستید ، چون ناشایست عمل کرده اید . احساس گناه می تواند سر منشاء بسیاری از مشکلات روانی و شخصیتی باشد که در موارد وخیم تر منجر به خودکشی و افسردگی های شدید می شود بنابراین بهتر است از احساس گناه و تقصیر دوری کنیم .

۳- پرهیز از دلسوزی زیاد:

از دلسوزی و ترحم بی مورد و زیاد برای دیگران بپرهیزید نکته مهمی که مردم آنرا در نظر نمی گیرند، این است که توجه به مردم لطف کردن نسبت به آنان و رفتار خوبی با آنها داشتن کار خوبی است که همه بر روی آن تاکید دارند و دیگران را نسبت به این کار تشویق می کنند. اما توجه بیش از اندازه و غیر معقول مسئله دیگری است که باید بررسی شود، و از آن جلوگیری به عمل آورد

۴- نترسیدن از تایید نشدن:

از تأیید نشدن ترس نداشته باشید . شاید بدون اغراق باید گفت که یکی از بزرگترین ترسهای رایج در میان عامه مردم، ترس از تأیید نشدن است همه ما می خواهیم که مورد تأیید دیگران قرار بگیریم و آنها ما را بپذیرند ، که البته امری مطلوب است . اما اینکه فکر کنید برای تأیید گرفتن از آنها باید هر کاری که می خواهند انجام دهید و آنگونه که می خواهند تفکر و رفتار کنید فکری نادرست و نقض کامل قاطعیت و استقلال است .

بنابراین با بکار بردن گامهای ذکر شده می توانید از احساس عزت نفس پایین رهایی یابید . و تحولی بزرگ در زندگی خویش ایجاد کنید و از عزت نفس بالایی ‹ سلامت روانی › برخوردار گردید پس با داشتن عزت نفس بالا می توانید بر اضطراب و افسردگی و ناراحتی های روحی خود غلبه کنید و به طور کلی دارای شخصیت سالم و موفقی باشید.

پیام بهداشتی :

زندگی شما،بازتاب کامل اعتقادات شماست . هنگامی که عمیقترین باورهای خود را در باره زندگی تغییر می دهید ، زندگی شما هم به همان ترتیب دستخوش تغییر می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.