سه شنبه , ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

هنر پذیرایی از مهمان

صبحانه
چيدن ميز صبحانه _طرز پذيرايي سر ميز

هر قدر در پاكيزگي و زيبايي لوازم صرف غذا دقت كنيد اشتها زياد شده در گوارش آن تا ثير نيكو مي بخشد .تصور نكنيد با اين پندي كه مي دهيم مخارج گزافي پيش پاي شما گذاشته ام.فقط سليقه و دقتي كه در انتخاب اشيا مي كنيد اين منظور را به آساني بر آورده مي سازد ، براي هر يك از افراد خانواده يك فنجان و يك نعلبكي چاي خوري ، يك بشقاب كوچك ،كارد و چنگال و قاشق و دستمالاختصاصي بدهيد:ميز صبحانه را با روميزي كه رنگ آن با فنجان هاي مناسب باشد بپوشانيد اين توجه ،جلوه ي ميز را زياد مي كند .

يك گلدان ارزان قيمت كه آن هم با رنگ روميزي تناسب داشته باشد و چند شاخه گل هاي فصلي و يا از يك سبد ميوه فصل مي توان استفاده كرد . جلوي هر فرد يك بشقاب ، كارد، چنگال كره خوري و سمت چپ ،بشقاب چنگال دسر خوري و سمت راست آن كارد و قاشق مربا خوري، قاشق چاي خوري يا قهوه خوري در نعلبكي ، زير فنجان و دستمال مابين بشقاب و نعلبكي قرار گيرد.

تستر بايد روي ميز صبحانه قرار گيرد و نان ها را سر ميز تست كرده مي توان آن را روي ميز كوچك نزديك ميز صبحانه قرار دهيد.

صبحانه را معمولا بانوي خانه يا دختر بزرگتر آماده ميسازد. در مهماني هاي خصوصي هر فرد بعد از استفاده از لوازم و ظروف آن را شخصا بشويد و خشك كند وبه جاي خودش بگذارد.

آداب صرف غذا
شادي وآسودگي خاطر موقع صرف خوراك نظافت و منزره زيبا محرك اشتها و موجب گوارش غذا است. اين نكات بهداشتي و روان شناسي را در تهيه صبحانه وناهار وشام خوانواده يا پذيرايي ازدوستان به موقع اجرا بگذاريد . با مادر خود همكاري بكنيد ،تا هنگام صرف غذا ساعت تفريح و خوشي اعضاي خانواده باشد.

خوراكي هاي ساده شما طبق اصول بهداشتي و تغذيه صحيح تهيه شود ظرف غذا به طرز پسنديده چيده شود ميز و لوازم آن را در نهايت پا كيزگي مزين به گل و گياه باشد ،افراد خوانواده قبل از حضور سر ميز خود را تميز ومرتب كند صحبت هايي كه دراين موقع پيش ميايد شيرين و خوش آيند باشد. كودكان عادت كنند غذا را پاكيزه و با نزاكت صرف كنند. اين ها سفارش هايي است كه براي صرف غذا خانواده مي كنيم اما در موقع پذيرايي از دوستان ، گذشته از مطالب بالا شرايط ديگري راهم كه به آن ها اشاره مي شود در نظر بگيريد.

چيدن ميز
ميز سفره را در اتاق طوري قرار بدهيد كه دراطرافش به آساني بتوان گردش كرد. سفره يا بزرگ است كه تمام ميز را مي پو شاند از سفره هاي تك نفره استفاده شود . ميز دراز ، چهار گوش، بيضي،گرد يا هر شكل ديگر باشد تفاوت نمي كند. اگر مهماني در باغ بزرگي باشد ممكن است ميزهاي كوچكي در باغ قرار داد تا هر دسته از مدعوين با هم مانوس تر هستند گرد يك ميز جمع شوند.

در مهماني هايي كه جمعيت زياد است و نمي توان جا براي تمام مدعوين سر ميز تهيه كرد غذا به صورت ايستاده صرف مي شود . در اطراف ميز به اندازه ي تمام مهمان ها بشقاب و قاشق و چنگال قرار مي دهند ولي صندلي نمي گذارند . ميان ميز را با سبد هاي گل و يا شمعدان بلور يا نقره تزئين مي كنند. گل ها زياد معطر يا بد بو نباشد چون عطر زياد اشتها را كم مي كند يا براي بعضي اشخاص موجب درد سر مي شود. ظرف هاي ميوه را هم اگر قشنگ بچينيد مي توانيد ميان ميز بگذاريد.

در مهماني هايي كه مدعوين دور ميز مي نشينند تا سه بشقاب مي توان جلوي هر كس روي ميز قرار داد ، بشقاب هاي سوپ خوري را روبروي هم مي گذاريد اگر سوپ در برنامه نيست بشقاب كوچكي كه مخصوص مخافات يا خوراكي هاي مقدماتي سفره است ، جاي آن ها مي گذاريد . فاصله هر بشقاب با ديگري به قدري باشد كه بتوان يك بشقاب وسط آن ها جا داد( قريب 55سانتي متر) دستمال سفره را طرف چپ بشقاب طوري بگذاريد كه لبه ي دستمال به طرف بشقاب باشد ة سمت راست هر بشقاب ، ليوان هاي آبخوري و نوشابه هاي مختلف را بچينيد، جاي بشقاب كوچكي براي نان طرف چپ ، بالاي چنگال است. طرف راست بشقاب كارد و قاشق بگذاريد چون آن ها را معمولا با دست راست مي گيرند . چنگال را سمت چپ بگذاريد . نمكدان،ظرف كره،خردل و مخلفات سفره و ترشي به قدري سر سفره بگذاريد كه هيچ كس از آن ها محروم نشود روي ميز ديگري بشقاب براي عوض كردن حاضر باشد . ظروف يخ و يخ گير ، قاشق و چنگال بزرگ براي بريدن يا برداشتن خوراك حاضر باشد تا پيش خدمت وقتي كه سيني را در دست دارد معطل نماند. اگر ايستاده غذا صرف مي شود تمام خوراك ها را روي ميز مي چينند ،تميز كردن يا آوردن بشقاب ديگر توسط پيش خدمت مرسوم نيست. اطاق غذا خوري بايد در تابستان خنك و در زمستان گرم و روشنايي به قدر كافي باشد.

خدمت سر سفره
خانم و دخترصاحبخانه پيش از وقت ، تمام ترتيبات را مي دهند تا وقتي كه مهمانان شروع به آمدن كردند غيبت نكنند و طوري كارها منظم باشد كه علائم اضطراب و ناراحتي خيال از چهره ي ميزبان مشاهده نگردد. پيش خدمت لباس مرتب و پاكيزه مي پوشد . كفش پيش خدمت نبايد صدا بكند و رفت و آمد او همه را متوجه سازد.

پيش خدمت ماهر خيلي به آرامي و پاكيزگي كارها را انجام مي دهد هيچ وقت به كلي اطاق را ترك مي كند همواره مواظب است تا هر يك از مهمانان احتياج به آب يا چيز ديگري دارند فوري از نگاهش درك كرده براي او حاظر كند يا حوله سفيد حاضر دارد كه هر گاه در موقع آوردن قاب خوراك يا بشقاب ها آلودگي در آنها مشاهده شود فوري پاك كند . سوپ را غالبا پيش از آمدن مهمانان در سوپ خوري ها مي ريزند بويون كه سوپ خيلي رقيق را مي گوينددر فنجان مي ريزند دسته ي فنجان به طرف دست راست باشد . در مهماني هاي ايستاده فنجان هاي بويون را در سيني چيده قبل از رفتن سر ميز دور مي گردانند . با بويون ة پيراشكي يا نانهاي كره اي كوچك صرف مي كنند مخلفات سفره را غالبا در ظرف هاي چند خانه ريخته يا در يك سيني گذاشته مثل ساير غذا ها مي گردانند . ظروف غذا را نبايد زياد پر كرد كه موقع برداشتن بريزد قاب را روي دست گرفته از سمت چپ مهمان جلوي بشقاب او نگاه مي دارند تا بتواند به آساني بر دارد . آشاميدني ها را از طرف راست در گيلاس يا ليوان مي ريزند براي گرداندن خوراك از مهماني كه در وسط ميز قرار دارد شروع مي كنند . اگر مهمان غذاغ را رد كرد نخواست بردارد پيش خدمت اصرار نمي كند بشقاب هاي خالي را به محض اين كه از مقابل مهمان برداشتند باز جايش بشقاب تميز مي گذارند طوري كه جلوي كسي خالي نباشد . هر غذايي كه با آن سس يا سالاد خورده مي شود ابتداسالاد وسپس خورش را روي ميز چيده، بعد پلو را سرو مي كنند . با ماهي سس يا سالاد سبكي صرف مي شود . اگر مهماني رسمي نيست و جاي اشخاص معين نشده است براي گرداندن غذا هر دفعه از طرف ديگر شروع كند در مهماني هاي چاي بهتر است همين عمل را انجام دهند. بعضي اوقات براي آسان شدن كار بشقاب ها را عوض نمي كنند اما اگر خوراك ماهي داشته باشند پس از صرف آن، بشقاب و چنگال و قاشق را عوض مي كنند .

غذاها كه تمام شد پيش خدمت با كمال آرامي و تردستي تمام چيزهاي زيادي را از روي ميز بر مي دارد و خورده هاي غذا را تميز مي كند طوري كه ميز تبديل به ميز تميز دسر بشود . آن وقت شروع به آوردن خامه و شيريني و ميوه مي كنند اما اين كار را بايد طوري انجام بدهند كه به هيچ وجه موجبات ناراحتي و جلب توجه مهمانان را فراهم نياورد. در مهماني هايي كه ايستاده صرف غذا مي شود يا در باغ ها كه روي ميزهاي كوچك غذا صرف مي كنند، غالبا شام سرد است پيش خدمت ها دائم مشغول گرداندن گيلاس هاي نوشابه و تهيه بشقاب ها و قاشق و چنگال ها هستند تا از اين حيث كسي معطل نماند. مهماني ناهار كمتر داده مي شود مگر به طور خصوصي يا مواقع تعطيل در ييلاق ، زيرا روزها هر كس مشغول كار است پس از صرف غذا مجال توقف و استراحت باقي نمي ماند.

وظيفه مهما ن ها و ميزبان ها
در مهماني هاي بزرگ از يك هفته قبل دعوت به عمل مي آيد ديرتر از اين مناسب نمي باشد. روي كارت طرز مهماني كه رسمي يا خصوصي است ذكر مي شود كسي كه دعوت شده است بايد تا مي تواند رد يا قبول آن را زودتر خبر دهد زيرا به جاي او ممكن است تا وقت نگذشته ديگري را دعوت بكنند اگر نمي توانيد دعوت را قبول كنيد خيلي بهتر است كه شرحي نوشته عذر خواهي بكنند اگر قبول كرديد به موقع حاضر بشويد مدعوين را براي غذا معطل نكنيد كه خارج از نزاكت است . در مهماني هاي رسمي و عروسي هايي كه براي شام دعوت مي كنند غالبا خانم ها با لباس بلند حاضر مي شوند در شام خصوصي لباس عصر مناسب است. اشخاص با ادب هميشه در خانواده بايد با كمال پاكيزگي و زيبايي غذا بخورند زيرا در صورتي كه به اين كار عادت نداشته باشند هنگام مهماني متوجه مي شوند كه دهانشان هنگام جويدن صدا مي دهد يا در بريدن غذا مهارت ندارند. معمولا كنار قاشق را به دهان مي گذارند . كارد هميشه با دست راست گرفته مي شوند چنگال را مي توان در دست راست يا چپ گرفت . براي خوردن بعضي از غذاها يا به كار بردن اشيا اگر ترديد داريد صبر كنيد تا ديگران مشغول بشوند تا شما بتوانيد از آن ها تقليد كنيد . سر ميز ، هيچ وقت هر دو دست خود را روي ميز غذا نگذاريد ، نان را با دست نصف كنيد با دهان اين كار را انجام ندهيد. براي رد كردن غذايي كه ميل نداريد فقط كلمه ي متشكرم را ادا كنيد ، در موقع برداشتن غذا مواظب باشيد از جلوي خودتان برداريد نه اين كه انتخاب كنيد ، همچنين زيادي بر نداريد كه براي ديگران نماند ماهي را با چنگال و كارد مخصوص مي خورند ، ميوه را با كارد مي برند براي بيرون آوردن هسته كمپوت يا ميوه قاشق كوچك را نزديك دهان برده هسته را به وسيله آن كنار بشقاب مي گذاريد . اگر قاشق نباشد آهسته آن را در بشقاب گذاريد . موقعي كه آماده بودن شام را پيش خدمت اعلام كرد ميزبان حاضر بودن شام را تذكر مي دهد . آقايان بانوان را به اطاق غذا خوري راهنمايي مي كنند ولي اين كار البته خيلي رسمي است. ميزبان جاي مدعوين را نشان مي دهد جاي اشخاص محترم تر وسط ميز است به همين ترتيب سايرين پشت صندلي هاي خود مي ايستند همين كه خانم ميزبان نشست همه از طرف چپ روي صندلي خود مي نشينند وقتي كه ميزبان دستمال سفره را باز كرد همگي آن را باز كرده روي زانو قرار مي دهند اگر ميزبان غذا را خودش تقسيم مي كند بايستي ابتدا به خانم ها و بعد به آقايان تعارف كند. همين كه غذا به اتمام رسيد و همگي دست از خوردن كشيدند خانم ميزبان از جا بر مي خيزد و همگي از او پيروي مي كنند سپس به سالن رفته قهوه يا بستني را در آنجا صرف مي كنند معمولا زير ظرف كمپوت يا دسر بشقاب مي گذارند . خانم و آقاي ميزبان متوجه باشند سر سفره صحبت هاي شيرين به ميان بيايد مدعوين شاد و مشغول باشند هرگز سكوت اطاق را نگيرد طوري كه فقط صداي قاشق و بشقاب شنيده شود . خانم ها بايستي بدانند زياد بودن انواع غذا و مقدار آنها سبب خوبي مهماني نيست برعكس غذا را به اندازه ولي مطلوب و گوارا تهيه كنند راضي به اسراف نشود ، سادگي و پاكيزگي سفره و غذا بهتر ازهر چيز مجلس را زينت مي بخشد . خوش روئي و بي تكلف بودن صاحب خانه بهترين وسيله مهمان نوازي است تشريفاتت كه ذكر شد براي مهماني هاي رسمي و مفصل است .

در پذيرايي هاي خانوادگي بانو و دخترش خوراك ها را هر چه مقدور است از پيش تهيه كرده داخل يخچال يا در فر و هر طور كه لازم است نگاه مي دارند مهمان به اختيار خود هر كجا كه راحت تر است مي نشيند و اعضاي خانواده خودشان پذيرايي مي كنند ، ديس غذا را نزد بانوي خانه مي گذارند او همان طور كه در جاي خود نشسته جلوي مهمان پهلويي گذاشته او به نفر بعدي مي دهد.به اين شكل دور مي گردد بقيه غذا را ميان ميز قرار مي دهند تا هر كس ميل دارد بردارد . پس از صرف غذا يكي از افراد خانواده با كمال آرامش ظروف را به آشپزخانه مي برد و ديگري مي شويد . كارها با كمال نظم و آرامش پيش مي رود.

چند نكته كه يك كد بانو بايد در مهماني ها و پذيرايي ها دقت داشته باشد :

1_ مهماني بايد با آمادگي قبلي باشد .

2_ ميزبان به علايق و آنچه ميهمان دوست دارد توجه داشته باشد .

3_ميزبان براي پذيرايي مناسب و شايسته سعي كند تعداد مهمانان كمي را دعوت نمايد تا پذيرايي آسان گردد و محيط شلوغ و پذيرايي مشكل نگردد.

4_ ميزبان در مهماني ها سعي نمايد از وسايل گران قيمت و عجيب كمتر استفاده كند تا مهمان احساس راحتي و آرامش نمايد .

5_در مهماني بايد سعي شود وسايل آسايش، سر گرمي و شادي مهمان فراهم گردد.

6_ميزبان بايد سعي كند در انتخاب وسايل پذيرايي از جنس هاي مختلف استفاده نكند بلكه اگر از ظروف گران قيمت استفاده كند در ميان آنها ظرف بدل و يا پلاستيكي به راحتي به چشم مي خورد و زننده مي باشد .

7_ ميزبان بايد بداند كه طرز پذيرايي از مهمانان در ساعات مختلف روز فرق مي كند .

8_ ميزبان عزيز به نورو گرماي اتاق توجه زياد داشته باشد .

9_ از گل هايي براي تزيين اسفاده نمايد كه عطر و بوي زننده اي نداشته باشد ، زيرا باعث از بين رفتن اشتهاي مهمان مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.